Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har framgångsrikt emitterat icke säkerställda obligationer om 500 mkr med räntemarginal om Stibor 3m plus 0,66 procent

Report this content

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har framgångsrikt emitterat icke säkerställda obligationer om 500 mkr med räntemarginal om Stibor 3m plus 0,66 procent. Emissionen, som gjordes under SBB’s EMTN-program, är en utökning av befintligt lån (ISIN XS2078371486) med löptid till november 2021 och kupong om Stibor 3m plus 0,70 procent. Den totala utestående volymen i lånet uppgår efter emissionen till 1 300 mkr. Emissionslikviden kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål.

Swedbank agerade sole bookrunner i transaktionen.

”Denna emission gjordes på SBBs hittills lägsta räntekostnad för löptider om två år. Jag tror att vår starka Q3-2019 rapport och det faktum att marknaden börjar förstå att vi är på väg mot en BBB+ rating leder till att vi kan fortsätta att sänka våra finansiella kostnader och samtidigt stärka vår finansiella position,” säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera