Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och Kåpan Pensioner bildar JV och satsar på Hemvist för att växla upp bostadsbyggandet och fortsätta att verka för en hållbar bostadsutveckling

Report this content

Satsningen möjliggör en än mer aktiv förvaltning för att uppnå högsta möjliga nöjdhet bland hyresgästerna. Hemvist ska äga och förvalta de fastigheter Sveafastigheter producerar och har i förvaltning i Mälardalen, där Kåpan sedan tidigare är huvudfinansiär. I samband med att JV bildas säljer även SBB in fastigheter om 613 mkr (269 lgh) motsvarande senaste externvärdering samt pågående projekt om 1 270 lägenheter som per Q4 2020 togs upp till 1 377 mkr i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s (”SBB”) balansräkning.

Hemvist planerar en stor satsning på nybyggnation genom att använda SBB:s helägda dotterbolag Sveafastigheters stora byggrättsportfölj i Stockholm och Mälardalen. Det innebär en fortsatt expansion av bostäder som främjar en hållbar samhällsutveckling där bolaget har möjlighet att påverka och göra skillnad – socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

"Vi ser fram emot att driva en hållbar bostadsutveckling vidare tillsammans med SBB. Tillsammans skapar vi förutsättningar för en effektiv förvaltning med stor kunskap om hur man skapar ekonomisk, social och miljömässigt bra bostadsområden," säger Marie Giertz, Kapitalförvaltningschef Kåpan Pensioner.      

"Sveafastigheter har en pålitlig och proaktiv förvaltning. I samarbete med Kåpan Pensioner kan vi skruva upp leveransen ytterligare för att ge bästa möjliga förvaltning till våra hyresgäster och leverera fler nya hyresrätter till Stockholm," säger Ilija Batljan, VD och grundare, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Sveafastigheters bestånd består av dialogutvecklade och platsspecifika fastigheter där långsiktighet och hållbarhet präglar bostäderna och bostadsområdena. Exempel är Neptun i Västerås- Sveriges första flerbostadshus byggt med plusenergiteknik, vilket innebär att fastigheter producerar mer energi än vad det gör av med. En liknande teknik användes när Hydran byggdes i Västerås, ett klimatsmart trygghetsboende med fokus på gemenskap. 2020 var det inflyttning i Cykelkungen- Uppsalas första hyresrättshus med P-Tal: 0, ett sätt att förenkla klimatsmarta val i vardagen, som att ta cykeln framför bilen. 

"Hemvist gör att vi kan komma närmre våra hyresgäster och än mer aktivt arbeta för högsta möjliga trivsel och nöjdhet," säger Viktor Mandel, VD, Hemvist och Sveafastigheter.

Sveafastigheter kommer fortsätta utveckla bostäder utefter kommuner och platsers specifika behov. Just nu utvecklas exempelvis bostäder i Rågsved, där Sveafastigheter tillsammans med White arkitekter tagit fram konceptet Barnbo. Det är bostäder utvecklade med utgångspunkt i barns hälsa, utveckling och välbefinnande, och där ensamstående föräldrar kommer ha förtur till lägenheterna via Sveafastigheters bostadskö.

Hemvist kommer efter att affären mellan SBB och Kåpan är gjord att ha 988 lägenheter i förvaltning, och 1 270 lägenheter under produktion. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, ilija@sbbnorden.se

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera

Dokument & länkar