Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB utvecklar social infrastruktur tillsammans med Bodens kommun

Report this content

Bodens kommun har den 15 juni 2021 beslutat om planuppdrag inom fastigheterna Björken 3, Guldhamstern 1, Boden 56:43 samt Boden 56:19 som syftar till att möjliggöra ny bebyggelse för bostäder och samhällsservice. Totalt planeras det för ca 1 000 bostäder plus tillhörande samhällsservice inom SBB:s existerande fastigheter och till viss del på omkringliggande kommunal mark.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) bidrar till att skapa social infrastruktur som stödjer de stora industriinvesteringarna som sker i norr och har redan påbörjad en stor satsning i Skellefteå där SBB i närtid planerar att uppföra 1 500 nya bostäder med anledningen av de nya stora industrietableringarna som sker där.

Nu finns det planerade stora industrisatsningar även i Boden och SBB vill bidra till att möta den kommande efterfrågan på bostäder och social infrastruktur.

”SBB är stolta och ser det som självklart att som stor fastighetsaktör i kommunen ta sitt ansvar och bidra till försörjningen av bostäder och samhällsservice med anledning av de kommande stora industriella satsningarna som planeras i Boden,” säger Krister Karlsson, vice VD på Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

”Boden kommer att växa rejält de kommande åren och det är väldigt positivt att SBB vill vara med och satsa för att bidra till vår tillväxt,” säger Claes Nordmark, kommunalråd Boden (S).

För ytterligare information, vänligen kontakta:Krister Karlsson, vice VD, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, krister@sbbnorden.se

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera

Dokument & länkar