SBB förvärvar samhällsfastigheter i Danmark för ett överenskommet fastighetsvärde om totalt ca DKK 380m

Report this content

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har i några olika affärer förvärvat fem samhällsfastigheter bestående av kommunhus, skolor, vårdboende och universitet i regionstäderna Vejle, Randers, Århus och Ålborg i Danmark. Den totala hyresintäkten uppgår till DKK 23m. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till ca 32 000 kvm. Den genomsnittliga kontraktslängden för samhällsfastigheterna uppgår till drygt åtta år.

”SBB fortsätter att expandera i Danmark. Fastighet för fastighet bygger vi Danmarks största aktör inom social infrastruktur,” säger Oscar Lekander, Affärsutvecklingschef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Oscar Lekander, Affärsutvecklingschef Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, oscar@sbbnorden.se

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera

Dokument & länkar