Samtrygg månadsrapport september 2017

VDs kommentar

September månad har varit en spännande och händelserik månad, med fokus på utveckling av vår plattform och våra processer. Vi har bland annat smyglanserat vår nya visningsprocedur “Virtuell visning”, vilket innebär att hyresgästen kan besöka bostaden i en virtuell miljö via datorn, utan att faktiskt fysiskt gå på visning.

september 2017 september 2016 augusti 2017
Antal sålda nätter 17150 18659 19703
Antal besökare på hemsidan 33917 32734 40728
Antal nya bostadssökande 1419 1959 1904
  1. Antal sålda nätter avser antalet kontrakterade nätter under för alla kontrakt som har signerats under perioden
  2. Antal besökare avser det totala antalet besökare på webbplatsen
  3. Antal nya bostadssökande avser antalet bostadssökande som registrerat ett nytt konto under perioden

VDs kommentar

September månad har varit en spännande och händelserik månad, med fokus på utveckling av vår plattform och våra processer. Vi har bland annat smyglanserat vår nya visningsprocedur “Virtuell visning”, vilket innebär att hyresgästen kan besöka bostaden i en virtuell miljö via datorn, utan att faktiskt fysiskt gå på visning.

Konceptet kommer att leda till ökad effektivitet och en snabbare beslutsprocess för båda parter, och objekten tillgängliggörs för en bredare marknad vilket i sin tur leder till högre konvertering. Just nu befinner vi oss i en beta-testfas, men har för avsikt lansera processen på bredare front under kommande månader. Det går att läsa mer om “virtuell visning” här och här

Vi är också väldigt glada över att under månaden ha inlett ett samarbete med hitta.se (läs mer här). Integrationen mellan sajterna har inletts och kommer att vara klart i nästkommande vecka. Samarbetet syftar till att både bli en ny kvalitativ trafikkälla och öka varumärkeskännedom.

Även om försäljningen gick ner i total volym jämfört med september 2016, är antal sålda nätter per arbetsdag ungefär på samma nivå; 848 sålda nätter per arbetsdag för 2016 respektive 817 sålda nätter per arbetsdag för 2017. Försäljningen minskade något jämfört med augusti månad, vilket till stor del beror på säsongsmässiga effekter. Augusti har en naturligt högre efterfrågan jämfört med september, då många byter boende inför terminsstart.

Precis som förra månaden har vi minskat våra marknadsföringsutgifter i kortsiktiga kampanjer och istället valt att satsa på mer långsiktiga projekt. Trots denna minskning är antalet sålda nätter per arbetsdag på nästan samma nivå som föregående år. Genom att minska den genomsnittliga kundanskaffningskostnaden möjliggör vi en skalbar, lönsam tillväxt.

  • Antalet sålda nätter uppgick till 17 150, vilket är en minskning med 13,0 procent jämfört med föregående månad och en minskning med 8,1 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

  • Antalet besökare på hemsidan uppgick till 33 917, vilket är en minskning med 16,7 procent jämfört med föregående månad och en ökning med 3,6 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

  • Antalet bostadssökande uppgick till 1904, vilket är en minskning med 25,5 procent jämfört med föregående månad och en minskning med 27,6 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

En annan rolig nyhet är att Samtrygg i förra veckan deltog i ett utvecklings- och innovationsprojekt i New York arrangerat av Tillväxtverket, som en av tio utvalda start-ups / scale-ups. Under veckan medverkade Samtrygg också på svensk-amerikanska handelskammarens innovationsmässa på Nasdaq-börsen: Innovate46. Under veckan fick Samtrygg möjlighet att få sin affärsmodell utvärderad av experter inom olika områden, medan Innovate46 har för syfte att presentera svensk innovation för amerikanska investerare.

Syftet med Samtryggs medverkan var att få möjlighet att utveckla vårt affärskoncept, samt få validering kring att Samtrygg har en internationell potential. Dessutom fungerade projektet som ett sätt att utmana våra tankesätt och få värdefull feedback från amerikanska investerare likväl som ledande säljcoacher, varumärkesstrateger, samt plattformsspecialister. Med det sagt ligger fortfarande tydligt fokus på att växa på den svenska marknaden framgent, precis som tidigare kommunicerat.

Här håller Samtrygg Groups VD Viktor Nilsson en presentation inför amerikanska investerare på Innovate46 på Nasdaq-börsen:

VD Viktor Nilsson med Anders Wall, vars stiftelse var med och sponsrade Innovate46:

Avslutningvis, kommer vi på måndag att släppa vår rapport: “”200 000 bostäder uthyres - andrahandmarknadens outnyttjade potential”. Sydsvenskan har redan skrivit om de specifika förutsättningarna för Malmö/Skåne-regionen, vilket går att läsa mer om här. Vår vision är att tillgängliggöra den outnyttjade potential som finns på andrahandsmarknaden idag och den här rapporten är ett led i att uppmärksamma beslutsfattare om vilka lösningar som krävs för att frigöra den.

Kontakt

Viktor Nilsson VD, Samtrygg Group AB (publ)
viktor@samtrygg.se
+46735-44 19 17


Om Samtrygg


Omsättning 2016: ca 78 MSEK, varav 10,6MSEK i avgiftsintäkter

Antal användare: 70 000 st

Ökade omsättning med ca 40 % verksamhetsåret 2016

För investerare: www.samtrygg.com

Samtryggs hemsida. www.samtrygg.se

Om oss

Samtrygg är en trygg marknadsplats för andrahandsuthyrning. Sedan starten 2013 har vi haft tusentals nöjda hyresgäster och uthyrare över hela Sverige. Samtrygg AB är en del av Samtrygg Group AB (publ)

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar