• news.cision.com/
  • San Francisco Oy/
  • Echobot och Leadfeeder blir Dealfront – en go-to-market-plattform som ger svenska företag data, applikationer och insikter för att vinna på alla europeiska marknader

Echobot och Leadfeeder blir Dealfront – en go-to-market-plattform som ger svenska företag data, applikationer och insikter för att vinna på alla europeiska marknader

Report this content

Dealfronts EU-baserade plattform hjälper företag att upptäcka hela sin marknadspotential, kvalificera ideala leads, konvertera leads till affärer och optimera sina go-to-market-processer på europeiska marknader.

Helsingfors, Finland och Karlsruhe, Tyskland ( 3:e april 2023) Echobot, ledande leverantör av europeisk sales intelligence, och Leadfeeder, ett toppklassat verktyg för IP-tracking, kommer att arbeta under ett nytt gemensamt varumärke och ny plattform – Dealfront. Efter sammanslagningen 2022 har företagen integrerat sina team samt produkter och nu lanserar det nya företaget sin EU-baserade och AI-drivna go-to-market-plattform (GTM). Dealfront gör det möjligt för sälj- och marknadsföringsteam att vinna leads och göra affärer i hela Europa.

 

Med den ökade tillgången på företags- och kontaktdata online har företag idag en enorm mängd live-data som konstant förändras och utvecklas. I Europa skiljer sig inte bara språket land till land utan även standarden på regelefterlevnad, vilket gör det svårt för företag att omvandla denna enorma mängd data till insikter som leder till affärer - särskilt när man använder flera olika verktyg. Dealfronts plattform ger svenska företag tillgång till verkligt kompatibla och detaljerade insikter för alla europeiska marknader.

 

Dealfront kombinerar sälj-och-marknadsföringsintelligens med leadsgenerering, B2B-marknadsföring och IP-tracking, allt i en go-to-market-plattform. Dealfronts algoritm driver den största och mest exakta företags- och kontaktdatabasen i Europa. Dess specialiserade AI är byggd och tränad i europeisk data på flera språk, vilket gör att den förstår nyanser av europeiska data, språk, kulturer och regler, samtidigt som den ger transparens och kan navigera genom Europas komplexa standarder för regelefterlevnad.

 

“Man kan inte göra affärer på samma sätt i Europa som i USA. Man kan inte heller göra affärer på samma sätt i Frankrike som i Tyskland. Man gör inte ens affärer på samma sätt i Berlin som i Bayern. Dealfront levererar lokalanpassad data, applikationer samt kunskap och kännedom avseende europeiska standarder, kulturer, språk och praxis, för att ge ditt sälj- och marknadsföringsteam fördelen av att känna sig och agera som hemma i vilket europeiskt land eller region som helst – oavsett var ditt företag är baserat”, säger Bastian Karweg, VD för Dealfront.

 

Dealfronts plattform centraliserar sina applikationer kring fyra steg - Upptäcka, Kvalificera, Konvertera, och Optimera. Varje steg ger näring åt nästa steg och skapar på så sätt en svänghjulseffekt som hela tiden förfinar processen i en evig loop och driver intäktsökningen framåt. Svänghjulseffekten förvandlar statiska ICP:er till dynamiska, självoptimerande kundprofiler i realtid där noggrannheten konstant förbättras och speglar verkligheten. Resultatet blir fler leads som slutar med försäljning och omvandlar företaget till en självgående intäktsmotor.

 

“Vår plattform med data och applikationer visar hur du bäst engagerar dina ICP:er på ett lokalanpassat sätt.. Det fungerar effektivt oavsett vilket land eller region du befinner dig i och riktar in dig på”, säger Pekka Koskinen, produktchef för Dealfront. “Eftersom vi har lokalkännedomen och kan språket jobbar vi med högkvalitativ live-information om dina idealkunder. Inget går förlorat i översättning, inget blir missförstått och inget föråldras. Tillsammans med våra team på plats möjliggör vår plattform ert företag att konvertera leads till affärer” , fortsätter han.

 

Dealfront är redan marknadsledande i Norden samt på DACH-marknaden och erbjuder mer precisa och överensstämmande data i Europa – med identifiering av webbesökare, sökbara triggers samt tvåvägsintegration för kunder såsom Hertz, Siemens, Eventbrite och Meltwater.

 

“Vår marknadsföringsmotor startar med denna plattform och resultaten har varit häpnadsväckande. Synligheten som datan ger är oöverträffad och jag rekommenderar den till alla marknadsförare jag talar med. Den är inte bara otroligt enkel att använda, kundteamet är dessutom genuint intresserade av din organisation och vill att du ska VINNA! Den här plattformen är en orättvis konkurrensfördel”, säger Charlie Hunt, chef för produktion och marknadsföring på brittiska Monkhouse and Company.

 

“Innan vi arbetade med Echobot [Dealfront] hade vi många leads som inte var värda att följa upp. Företaget har förenklat vår B2B leadsgenerering enormt och det är bra att flera avdelningar kan använda plattformen. Nu kan vi vara säkra på att våra försäljningsinsatser kommer att löna sig”, säger Mathias Krech, Marknadschef DACH på CleverConnect.

 

Dealfront har kontor i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Nederländerna, Italien och Spanien med fler än 330 anställda. År 2022 investerade Great Hill Partners 180 miljoner euro i sammanslagningen av Echobot och Leadfeeder, samt avsatte ytterligare 50 miljoner euro för att finansiera framtida förvärv till sin nya plattform.

 

Echobots och Leadfeeders kunder kommer att kunna dra nytta av funktionerna på Dealfronts plattform, samtidigt som de har tillgång till befintliga produkter som de redan använt med de tidigare varumärkena.

 

Mer information finns på dealfront.com.

 

###

 

För mer information:

Mediakit med bilder

 

Bastian Karweg, CEO

Dealfront
bastian.karweg@echobot.com

 

 

Om Dealfront

 

Dealfront är en europeisk go-to-market-plattform som ger sälj- och marknadsföringsteam allt de behöver för att vinna leads och göra affärer. Som en sammanslagning av tyska Echobot och finländska Leadfeeder är Dealfronts plattform byggd på europeiska livedata, och den förstår nyanser av europeiska språk, kulturer och regler. Dess algoritmer och applikationer har tillgång till data och insikter som andra verktyg inte har, samtidigt som den erbjuder transparens och följer Europas strikta och komplexa regler.

 

Dealfront kombinerar verktygen och stegen i sälj- och marknadsföringsprocessen till en enda plattform som driver ett svänghjul som optimerar hela verksamheten i en evig loop. Resultatet är en ständigt förfinad noggrannhet, dynamiska ICP:er i realtid samt fler leads som blir deals.

 

Dealfront – The way to win deals in Europe.

Prenumerera

Media

Media