Glödhet transaktionsmarknad

Report this content

Transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden uppgick till hela 152 miljarder under årets tre första kvartal, vilket innebär att 2019 kan bli den högsta noteringen alternativ näst högsta någonsin. Omsättningen är hela 37% högre än samma period föregående år och de senaste tolv månaderna har fastigheter till ett värde om 202 miljarder omsatts.

Intresset för fastighetsinvesteringar fortsätter att vara mycket högt. De utländska köparna svarade för närmare 40 procent av transaktionsvolymen motsvarande cirka 58 miljarder, vilket ligger i linje med de volymer som noterades åren innan 2008-års finanskris. De svenska investerarna är därmed inne på det tredje året i rad där man är nettosäljare.

Storaffärerna har dominerat årets tre första kvartal och hela 35 affärer med ett underliggande fastighetsvärde över en miljard har genomförts. Detta är tio fler jämfört med helåret 2018 och tre fler en helåret 2016, som var det år då den högsta volymen noterades. Den genomsnittliga affärsvolymen under 2019 uppgår till hela 400 miljoner, vilket är den högsta noteringen någonsin. Hela två tredjedelar av transaktionsvolymen avser portföljtransaktioner.

”Trots ett avsvalnande konjunkturläge, så är intresset för fastighetsinvesteringar urstarkt. Räntorna har fallit de senaste månaderna och det ter sig alltmer osannolikt att Riksbanken höjer räntan på kort sikt, vilket därmed skapar ett fortsatt gynnsamt läge för fastighetsinvesteringar”, säger Peter Wiman, Analyschef på Savills.

Hyresbostäder är fortsatt eftertraktade och 2019 kommer bli ett rekordår för investeringar i bostäder då hela 52 miljarder omsatt under årets första nio månader vilket är endast en miljard mindre än den tidigare högsta årsnoteringen. Värt att notera att allt fler bostadsprojekt säljs innan färdigställande och projekt till ett värde om tio miljarder har omsatts hittills i år.  

”Ett ökat intresse har noterats från utländska investerare med låg riskprofil som söker säkra investeringar och söker i en ökad utsträckning nyproducerade hyresbostäder”, säger Peter Wiman, Analyschef på Savills.

Omsättningen avseende lager-, logistik- och industrifastigheter summerar till strax under 25 miljarder, vilket innebär en rekordnotering för segmentet under 2019 då tidigare rekordnivå om 24 miljarder redan passerats. För renodlade logistikfastigheter uppgår omsättningen till strax över 13 miljarder, vilket även det är en ny rekordnivå.

”Intresset för kontors- och logistikfastigheter är fortsatt urstarkt. Intressant nog har vi de senaste månaderna sett ett ökat intresse för handelsfastigheter, men inte på samma avkastningsnivåer som noterades åren innan finanskrisen.” kommenterar Niklas Zuckerman, Transaktionschef Savills.

För information kontakta:

Peter Wiman, Analyschef                           
Tel: +46 733 586 422
peter.wiman@savills.se

Niklas Zuckerman, Transaktionschef
Tel: +46 708 398 282
niklas.zuckerman@savills.se    

Om Savills Savills är en av världens ledande fastighetsrådgivare med 35 000 anställda och över 600 kontor i 60 länder runt om i världen. I Sverige tillhandahåller Savills bred expertis till både lokala och internationella kunder. Vi erbjuder rådgivning inom fastighetstransaktioner, corporate finance, värdering, analys och due diligence, uthyrning, hyresgästrådgivning, fastighetsförvaltning, fastighetsservice samt bygg- och projektledning. Läs mer på savills.se

Taggar: