Stor efterfrågan på fastigheter med säkra kassaflöden

Report this content

Trots en ökad smittspridning under de senaste månaderna, har många ledande ekonomier återhämtat sig snabbare än förväntat. Svensk BNP föll dramatiskt under andra kvartalet, men många indikatorer visar på en stark återhämtning under det tredje kvartalet.

– Effekterna av pandemin börjar nu bli mer överblickbara och vi kan konstatera att transaktionsmarknaden fortsätter i ett relativt gott tempo. Det sista kvartalet indikerade endast en marginell nedgång jämfört med den långsiktiga genomsnittsvolymen och marknaden är väsentligt mycket bättre än perioden efter 2008-års finanskris. Dock kan vi konstatera att vissa segment, såsom handel och hotell, naturligen drabbats hårdare, säger Peter Wiman, Analyschef på Savills.

Effekterna från pandemin har sänkt tempot på transaktionsmarknaden under året. Transaktionsvolymen för årets tre första kvartal uppgick till 133 miljarder kronor, vilket är en minskning med 22% jämfört med motsvarande period 2019, men 26% högre än snittet under de senaste tio åren. Totalt omsattes fastigheter till ett värde av cirka 29 miljarder kronor under det tredje kvartalet, vilket är en minskning med 57% jämfört med motsvarande kvartal 2019. Minskningen kan se betydande ut, men det tredje kvartalet är normalt ett av de svagare under året och medelomsättningen för det tredje kvartalet de senaste tio åren uppgår till strax över 31 miljarder, varför minskningen uppgår till cirka 7% jämfört med ett långsiktigt medelvärde.

– Aptiten för fastighetsinvesteringar är fortsatt mycket god, inte minst för fastigheter med låg riskprofil som bostäder och samhällsfastigheter. Även intresset för logistikfastigheter är mycket starkt och en vinnare på omställningen till alltmer E-handel. Efter sommaren har intresset för kontorsfastigheter ökat och vi ser nu snarare att det är utbudet som bromsar omsättningen, säger Niklas Zuckerman, Transaktionschef på Savills.

Med en transaktionsvolym på 35,5 miljarder kronor och en marknadsandel på 27% var bostadsfastigheter det enskilt största segmentet under årets tre första kvartal. Efterfrågan är fortsatt stor för alla typer av objekt och forward-affärer utgjorde cirka 50% av segmentets transaktionsvolym. Samhällsfastigheter var det näst största segmentet med en transaktionsvolym på 31,5 miljarder kronor.– Det utländska intresset är fortsatt mycket starkt för många typer av objekt. Vi kan däremot konstatera att vissa processer med utländska intressenter dragit ut mer i tiden och oftast av rent praktiska skäl, som att exempelvis reseförbud och möjligheten att få access till fastigheterna, kommenterar Niklas Zuckerman.

För information kontakta:
Peter Wiman, Head of Research

Tel: +46 73 358 64 22 eller peter.wiman@savills.se

Niklas Zuckerman, Head of Investment
Tel: +46 70 839 82 82 eller niklas.zuckerman@savills.se


Om Savills Savills är en av världens ledande fastighetsrådgivare med 39 000 anställda och över 600 kontor i 70 länder runt om i världen. I Sverige tillhandahåller Savills bred expertis till både lokala och internationella kunder. Vi erbjuder rådgivning inom fastighetstransaktioner, corporate finance, värdering, analys och due diligence, uthyrning, hyresgästrådgivning, fastighetsförvaltning, fastighetsservice samt bygg- och projektledning. Läs mer på savills.se

Taggar: