3 av 4 valde tremånaders bindningstid på nya lån

75 procent av de som tecknade nya bostadslån hos SBAB under april  valde kortast möjlig bindningstid. I februari valde 66 procent tremånaders bindningstid och i mars var andelen 71 procent.

Övriga bindningtider i april

Av de som band sina räntor i april (mars i inom parentes) valde 8(9) procent ettårig bindningstid och 7(8) procent tvåårig bindningstid. 6 (9) procent av de som tecknade nya bolån valde treårig bindningstid.

Riksbanken lämnade i april reporäntan oförändrad på -0,25 procent. Riksbanken indikerar att räntan höjs under andra halvåret 2019 eller först en bit in i 2020 om konjunktur- och inflationsutsikterna håller i sig.

- Räntebeskeden från Riksbanken föregås av spekulationer. När diskussionen förs så öppet kan människor ta del av informationen och välja bindningstid därefter. Sen finns det också ett stort antal människor som väljer bindningstid mer på bäst erbjudande än på prognoser om räntebanan. Man kan dock tolka det som att en majoritet räknar med fortsatt låga räntor framöver, säger Claudia Wörmann Boendeekonom på SBAB.

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

Bindningstid 2015 2016 2017 Dec 18 Mars 19 April19
3 månader 82 78 66 65 71 75
1-4 år 16 21 33 32 28 24
5-10 år 2 1 1 2 1 1
Totalt 100 100 100 100 100 100

Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100. Statistiken för senaste månaden är preliminär.

För mer information, vänligen kontakta: 

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, telefon: 0709-906814, claudia.wormann@sbab.se
Erik Wennergren, Presschef SBAB, telefon: 0724- 517937, erik.wennergren@sbab.se

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Sedan 2016 är Booli en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till cirka 225 000, cirka 330 000 privatpersoner har sparkonto. Antal medarbetare är cirka 630. Läs mer på: sbab.se, booli.se, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Media

Media