Dela

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Citat

Vi är inne i ett tydligt svagare konjunkturläge. Men det blir ingen recession med fallande BNP och vi tror att det vänder svagt uppåt nästa år. Det som är mer bekymmersamt är att Sverige just nu har en mycket svag tillväxt mätt som BNP per person. I vår prognos minskar BNP per person i år. Ytterligare ett bekymmer är att vi kan komma att få en betydligt mer negativ ekonomisk utveckling om Coronaviruset sprider sig.
Robert Boije, chefsekonom på SBAB
2019 summeras till det starkaste året hittills i SBAB:s 35-åriga historia. Med ett resultat efter skatt om närmare 1 800 mnkr, en utlåning om 384 mdkr, Sveriges nöjdaste kunder och som en av Sveriges bästa arbetsplatser tar vi oss an framtiden fulla av tillförsikt. Samtidigt är vi ödmjuka inför utmaningarna som nya kundbehov och den snabbt föränderliga marknaden för med sig.
Klas Danielsson, VD SBAB
Det är tydligt att bostadsägarna överlag är mycket mer optimistiska om boprisernas utveckling än vi själva är i vår senaste prognos. I den spådde vi mer eller mindre stillastående bopriser de kommande tre åren till följd av svagt stigande långräntor som balanseras av en svag ökning i hushållens disponibla inkomster.
Robert Boije, chefsekonom, SBAB
Ska man tro på den forskning som visar trendmässigt fallande realräntor ända sedan 1300-talet bör vi förvänta oss negativa realräntor och därmed fortsatt låga boräntor under väldigt många år framöver. Samma forskning visar samtidigt att det varit betydande variationer kring denna trend, vilket förstås är viktigt att ta höjd för.
Robert Boije, Chefsekonom SBAB
Jag skulle bli extremt förvånad om Riksbanken nu skulle ändra sina planer och inte höjer reporäntan. Däremot menar jag att det läge vi nu har i svensk ekonomi är ett skolboksexempel på när reporäntan inte borde höjas. Konjunkturen viker, inflationen väntas ligga under inflationsmålet under de kommande åren och inflationsförväntningarna är låga.
Robert Boije, chefsekonom på SBAB
Det är fantastiskt roligt att vi i år har Sveriges nöjdaste kunder för både bolån och fastighetslån. Ansvar och transparens är vår framgångsformel.
Klas Danielsson, VD SBAB
I likhet med vår augustimätning tror de flesta av bostadsägarna på fortsatt stigande bostadspriser. Huvudskälet anses vara ett högt efterfrågetryck. I SBAB:s senaste prognos spår vi stillastående bopriser de kommande tre åren till följd av svagt stigande långräntor som precis balanseras av en svag ökning i hushållens disponibla inkomster. Så bostadsägarna är uppenbart mer optimistiska än vi.
Robert Boije, Chefsekonom SBAB
Det är genuint svårt att göra prognoser över bostadspriserna när räntebilden hoppar fram och tillbaka. Riksbankens kommunikation bidrar inte till att minska osäkerheten. Vår prognos på svagt stigande långräntor bör dock ändå tala för i princip stillastående bostadspriser de alla närmaste åren.
Robert Boije, Chefsekonom SBAB
Indexet visar bland annat att det för Sverige som helhet och i genomsnitt för våra tre storstadsområden det andra kvartalet i år var balans för samtliga upplåtelseformer. I Uppsala var det lågtryck medan det i Norrköping var högtryck för nyproducerade bostadsrätter. I Malmö och Göteborgs kommun är tendensen tydligt negativ för bostadsrätter. I Stockholmsområdet pekar indexet på att läget för nyproduktionen av bostadsrätter är besvärligt i särskilt Järfälla medan det ser betydligt ljusare ut på Lidingö. Generellt sett ser läget i genomsnitt något bättre ut för småhus än för bostadsrätter i Stockholmsområdet just nu.
Robert Boije, Chefsekonom SBAB
Det är glädjande att se att så många vill göra mer för att leva mer hållbart. Klimat- och miljöfrågor hamnar högt upp på agendan idag, vilket återspeglas i resultatet. Samtidigt är det tydligt att många upplever att de skulle göra mer om de hade råd. Här har vi som jobbar i bostadssektorn ett ansvar att tydligare informera om vilka långsiktiga kostnadsbesparingar som det är möjligt att göra genom att exempelvis energieffektivisera hemmet.
Axel Wallin, t.f. Hållbarhetschef på SBAB
Sammantaget gör det förändrade ränteläget och amorteringskraven att det är möjligt för oss att stärka vårt ansvarstagande för att möjliggöra för fler att kunna köpa ett boende, genom att sänka kalkylräntan.
Klas Danielsson, VD SBAB
Jag reagerar över att så pass många inte har gjort en hushållsbudget. Man kan göra detaljerade uträkningar i avancerade program men för de som aldrig gjort en budget kan det kännas både svårt, tråkigt och nästan oöverstigligt. Mitt medskick till de som aldrig gjort en budget är att det inte behöver vara så komplicerat. Gå igenom vad som kommer in och vad som går ut en eller ett par månader, det är en bra början.
Claudia Wörmann
Det förekommer också att bostadsutvecklare köper nyproducerade och inflyttningsklara bostäder som inte sålts. De bostäderna kan ibland hamna i statistiken för begagnat. Sammantaget kan man räkna med en höst som går i det stora utbudets tecken,.
Claudia Wörmann
Jag tolkar det som att det handlar om ekonomi och inte vilja. Kontantinsats och amortering ”äter” upp budgeten för att köpa en bostad med renoveringsbehov.
Claudia Wörmann
Och ja, jag menar fortfarande att om man inte klarar ens en liten höjning från dagens väldigt låga nivåer så bör man hitta lösningar för att göra det.
Claudia Wörmann
Förklaringen till det ökade utbudet på begagnatmarknaden ligger inte i att fler vill säja sina bostadsrätter samtidigt, orsaken ligger i att fler väljer att sälja innan de köper ny bostad, det påverkar förmedlingstiderna. För ett par år sedan var det vanligt att bostäder såldes innan visning, något som idag är väldigt ovanligt. Det byggs upp ett förråd av bostäder till salu helt enkelt.
Claudia Wörmann
Fritidshusaffären kan verkligen grusa omdömet, så mitt bästa tips är att försöka vara så realistisk och rationell som det bara går och prioritera ned känslor och drömmar. På så sätt kan du undvika de värsta fallgroparna.
Claudia Wörmann
Det finns en del skillnader mellan män och kvinnors fritidshuspreferenser. Fler män kan tänka sig ett fritidshus som ligger ensligt till eller omgivet av djupa skogar. Kvinnor värderar det öppna landskapet och närhet till grannar högre. Allt sammantaget tolkar jag det som att det finns en trygghetsaspekt med även i fritidshusköpet.
Claudia Wörmann
Här tror jag verkligen att köpare som tänker och agerar annorlunda jämfört med majoriteten har att vinna på att inte döma ut den bostad som ligger kvar till försäljning längre.
Claudia Wörmann
Att sakna buffert som ung är oftast inte ett så stort problem. Då är det mer anmärkningsvärt att 28 procent i åldern 36 till 55 år helt saknar pengar för det oförutsedda.
Claudia Wörmann
Att 91 procent har en buffert för oförutsedda kostnader gör hallänningarna till bäst i klassen i förhållande till både riket och till övriga län.
Claudia Wörmann
Det är först när det oförutsedda sker som man kommer på att en buffert saknas. Många har täckning för oförutsedda ekonomiska händelser på upp till 10 000 kronor vilket är bra, men jag önskar att vi i nästa års undersökning ser att andelen med buffertsparande har ökat.
Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB
Kartlägg din egen situation, skaffa dig koll på dina egna bolån och räkna på vad en höjning skulle innebära för din boendeekonomi.
Claudia Wörmann
Det bästa är att ta sig tid att reflektera och ändra, börja i det lilla, en stor förändring är att bli medveten om dåliga vanor och i nästa steg att göra något åt det.
Claudia Wörmann
Att människor väljer att binda trots att kortare bindningstid varit billigare historiskt kan ha så enkel förklaring som att man helt enkelt tar den lite högre kostnaden för att slippa oroa sig och kunna sova gott om natten.
Claudia Wörmann
Allra bästa sättet att stävja sin egen oro om kommande räntehöjningar är att vara påläst. Börja med att kartlägga dina lån och framförallt vilken ränta du har.
Claudia Wörmann
Köpare anpassar sig snabbt till en lägre prisnivå medan säljare är lite segare att följa med ned. På en uppåtgående marknad är det dock säljarna som snabbast anpassar sig.
Claudia Wörmann
Mäklarbarometern visar denna gång att olika förutsättningar, och därmed olika bedömningar, slår igenom hos mäklarna i våra tre storstäder.
Claudia Wörmann
Stockholm blir ofta norm när man talar om bostadsmarknaden vilket är missvisande.
Claudia Wörmann
Stockholm blir ofta norm när man talar om bostadsmarknaden vilket är missvisande då andra regioner inte alltid känner igen sig.
Claudia Wörmann
Jag tror att människor som köper fritidshus annan säsong än på sommaren är mer realistiska i sina förväntningar.
Claudia Wörmann
Kvinnorna drar återigen det kortaste strået och man kan undra hur långt vi kommit egentligen, jag menar det är ju 2018 och inte 1918.
Claudia Wörmann
Lever man i en parrelation kan ju då en förklaring vara att kvinnan sparar och mannen bjuder på resan, konstaterar .
Claudia Wörmann
Bilden av fritidshuset med den blåmålade pumpen lever kvar, men sällan utan annan funktion än utsmyckning idag.
Claudia Wörmann
Den svajiga prisutvecklingen och faktiskt svårbedömda generella utvecklingen påverkar förstås nyproduktionen mer eftersom du investerar i något som ligger i framtiden.
Claudia Wörmann
Det finns fritidshus som sällan eller aldrig används, det tycker jag är konstigt. Även den stuga som bara står där, oavsett hur billig den än är att ha kvar, mår bäst av att den används,
Claudia Wörmann
Att så pass många ser amortering som en kostnad och inte ett sparande påverkas sannolikt av en kombination av olika faktorer som exempelvis svårighet i att ha en långsiktig ekonomisk planering och att beslutet om amorteringstakten på nya lån styrs av regelverket.
Claudia Wörmann
Det är vanligt att man har en bild i huvudet om hur det ska vara. Sen sitter man plötsligt där och inser att bersån och charmig look inte kommer av sig självt utan kräver både tid och arbete
Claudia Wörmann
När ett hushåll med barn ska bli två vill många bo i närområdet, dels med närhet till varandra och dels till var man bodde tidigare. På så sätt kan det större utbudet och på många orter lägre priser än förra året, hjälpa människor att komma vidare,
Claudia Wörmann
Det är bra att vacker natur och fina vyer är det viktigaste, det är ju en lätt infriad önskning.
Claudia Wörmann
Att använda sparade pengar, alternativt att anpassa resan efter hushållets inkomster så man varken behöver betala av eller ta av sparade pengar, vittnar om mycket sunt förnuft.
Claudia Wörmann
Jag kan komma på hundra anledningar till varför en buffert behövs för oförutsedda utgifter. Det räcker med att tanden går av eller att diskmaskinen slutar fungera,
Claudia Wörmann
Det är ganska anmärkningsvärt att det handlar om så pass kort tid en bostad kan ligga ute innan intresset avtar.
Claudia Wörmann
Tendensen med ett stort utbud som avslutade förra året består under inledningen av 2018.
Claudia Wörmann
Tendensen med ett stort utbud som avslutade förra året består under inledningen av 2018.
Claudia Wörmann
Tendensen med ett stort utbud som avslutade förra året består under inledningen av 2018.
Claudia Wörmann
Andelen längre räntebindningstider ökade mellan tredje och fjärde kvartalet 2017. Det kan tolkas som att bostadsrättsföreningarna nu börjar gardera sig mot högre räntor.
Claudia Wörmann
Alla föräldrar har inte råd att stötta ekonomiskt och bristen på studentbostäder bidrar till att förstärka segregationen där bara de med välbeställda föräldrar kan studera,
Claudia Wörmann
Att de unga, i större utsträckning än de äldre, undrar över hur andra har råd med boendet är en spegling av hur det också ser ut.
Claudia Wörmann
De yngre är mer oroliga av flera anledningar. De flesta har inte ägt sin bostad så länge och har aldrig upplevt en situation med sjunkande priser och det leder ju till oro förstås.
Claudia Wörmann
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp