SBAB sänker bolåneräntorna för alla längre bindningstider – lägsta bolåneräntan nu under en procent

Från och med onsdag 9 oktober sänker SBAB listräntorna för bolån med 1, 2, 3, 4, 5, 7 och 10 års räntebindningstid med mellan 0,10 och 0,30 procentenheter. Ny lägsta bolåneränta blir 0,99 procent för grönt bolån med högst 60 procent belåningsgrad om lägst 1 mnkr och med energiklass A eller B. SBAB sänkte senast bolåneräntorna den 17 september.

SBAB:s upplåningskostnader för längre räntebindningstider har sjunkit vilket medfört att bolånemarginalerna för längre löptider har ökat. SBAB har som ambition att agera transparent i räntesättningen med en följsamhet mellan bolåneräntorna och upplåningskostnaderna, därav denna sänkning av bolåneräntorna.

-        Sedan vi senast sänkte bolåneräntorna har det blivit ännu tydligare att marknaden förväntar sig att det låga ränteläget kommer att bestå under lång tid och det påverkar SBAB:s upplåningskostnader. Denna sänkning medför att alla våra listräntor nu ligger under 2 procent. För kunder med bolån på 1 mnkr eller mer och med en belåningsgrad på högst 60% är vår bolåneränta med 2 och 3 års bindningstid nu endast 1,09 procent. För Grönt bolån kan den bli rekordlåga 0,99 procent, säger Klas Danielsson, VD SBAB.

I tabellen nedan framgår SBAB:s listräntor för bolån. Listräntorna gäller även för bolån förmedlade via SBAB:s samarbetspartners ICA Banken och Sparbanken Syd. Såsom tidigare informerats är dessa samarbeten under avveckling.

Bindningstid  Förändring (procentenheter)  Listränta (%)
3 månader Oförändrad 1,64
1 år -0,10 1,49
2 år         -0,10 1,44
3 år -0,10 1,44
4 år -0,10 1,49
5 år                  -0,10 1,54
7 år -0,20 1,69
10 år -0,30 1,99

SBAB:s modell för räntesättning är enkel och transparent. Kundens bolåneränta ligger alltid nära listräntan där bostadens belåningsgrad för lån om lägst 1 mnkr avgör hur stort ränteavdrag som görs från listräntan. Kunden slipper att förhandla om bolåneräntan och SBAB ställer inga krav på andra engagemang. SBAB:s kunder kan enkelt räkna ut vilken ränta de erbjuds på sbab.se/bolanekalkyl.

Om bostaden är energieffektiv blir bolåneräntan ännu lägre genom ränterabatt om 0,10 procent för energiklass A och B samt 0,05 procent för energiklass C. Bolånet blir då ett Grönt bolån.

I tabellen nedan framgår exempelräntor för bolån på 1 mnkr eller mer, vid 60 procent belåningsgrad eller lägre (ränta för Grönt bolån inom parentes).

Bindningstid  0–60% belåningsgrad 
3 månader 1,29 (1,19)
1 år 1,14 (1,04)
2 år         1,09 (0,99)
3 år 1,09 (0,99)
4 år 1,14 (1,04)
5 år                  1,19 (1,09)
7 år 1,34 (1,24)
10 år 1,64 (1,54)

För mer information kontakta gärna:
Erik Wennergren, presschef, SBAB
Telefon: 0724 51 79 37
E-post: erik.wennergren@sbab.se

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Sedan 2016 är Booli en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till 274 000 och 345 000 privatpersoner har sparkonto. Antal medarbetare är 630. SBAB vill bidra till bättre boende och boendeekonomi och arbetar därför med fyra av FN:s globala hållbarhetsmål inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Som första bank i Sverige har SBAB därför bland annat slutit ett grönt kretslopp genom att låna ut pengar via så kallade gröna obligationer som därefter öronmärks för att enbart finansiera SBAB:s Gröna bolån. Läs mer på: sbab.se, booli.se, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Dokument & länkar