Olika ”bäst före datum” på bostadsmarknaden i landet

Report this content

SBAB har i senaste Mäklarbarometern fokuserat på köparna och ställt frågan hur lång tid en bostad kan ligga ute till försäljning innan intresset svalnar. Ett svalnat intresse innebär att antalet besökare på visning, samt antalet klick på annonsen minskar. Stora regionala skillnader förekommer, där intresset för en specifik bostad svalnar allra snabbast i Stockholmsområdet. 

När bostadsmarknaden förändrades efter sommaren med svajande priser, stort utbud och längre förmedlingstider som följd påverkade det förstås både köpare och säljare. Med tanke på hur marknadsläget ser ut kan det vara bra att vänja sig vid längre förmedlingstider, det vill säga att bostäder är till salu en längre tid innan de försvinner från marknaden. Med ett ovanligt stort utbud av bostäder till salu konkurrerar bostäderna med varandra på ett helt nytt sätt. De kan då också ligga ute till försäljning en längre tid.  

- Det är väl inbyggt i oss att vi vill ha det alla andra vill ha. En bostad som är till salu  länge kan antas ha något fel eller att köparen tror sig vara den enda som vill ha bostaden. Bara det kan i sig vara en skrämmande tanke. Jag skulle vilja vända på det, att en bostad är till salu lite längre behöver inte betyda något annat än att den konkurrerar med andra objekt, då utbudet fortfarande är ovanligt stort, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

Bäst före-datum i Stockholm

Det vanligaste är att intresset för en villa eller ett radhus svalnar efter 3 - 4 veckor, men också redan efter 2 - 3 veckor. Samma intervall gäller för en bostadsrätt.

Bäst före-datum i Göteborg

Intresset för en villa eller radhus svalnar vanligast efter 3 - 4 veckor. Men 4 - 5 veckor förekommer också, allra vanligast är att intresset för en bostadsrätt avtar efter 3 - 4 veckor på marknaden.  

Bäst före-datum i Malmö

Intresset för en villa eller radhus svalnar vanligast efter 3 - 4 veckor. Men 4 - 5 veckor förekommer också, allra vanligast är att intresset för en bostadsrätt avtar efter 3 - 4 veckor på marknaden.

-  Det är ganska anmärkningsvärt att det handlar om så pass kort tid en bostad kan ligga ute innan intresset avtar. Att köpa bostad är ett stort privatekonomiskt beslut, som borde få ta lång tid, säger Claudia Wörmann.  

Fakta om SBAB:s Mäklarbarometer 

SBAB:s Mäklarbarometer är en kvartalsvis enkät till 220 fastighetsmäklare i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö som genomförts sedan 2005. Den görs av CMA Research på uppdrag av SBAB. Den senaste enkäten gjordes från 9 till 20 januari. Hela sammanställningen bifogas. 

För mer information, kontakta gärna: 

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, telefon: 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 335 000 och antalet medarbetare till cirka 500. SBAB har Sveriges nöjdaste bolånekunder 2014, 2015 och 2016, enligt SKI, Svenskt Kvalitetsindex. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Taggar:

Media

Media

Citat

Det är ganska anmärkningsvärt att det handlar om så pass kort tid en bostad kan ligga ute innan intresset avtar.
Claudia Wörmann