Mäklarbarometern fjärde kvartalet: Stabil avslutning och uppåt i Malmö

Report this content

Det är en samstämmig bild av mestadels oförändrade priser på både bostadsrätter och småhus som är att vänta inför fjärde kvartalet 2019. Bedömningarna i Malmö och Göteborg avviker något från Stockholm. Här bedöms bostadsrättspriserna stiga mer än villapriserna. I Stockholm bedöms utvecklingen tvärtom.

I SBAB:s Mäklarbarometer har fastighetsmäklare verksamma i landets tre storstadsregioner sedan 2005 fått bedöma marknadsläget utifrån en rad parametrar. Mäklarna bedömer hur senaste kvartalet varit och gör en prognos över kommande tre månader. I och med att fastighetsmäklarna kommer så nära hur både köpare och säljare resonerar kan de tidigt fånga upp det som senare syns i statistiken.

Stabilt utan någon dramatik vare sig uppåt eller nedåt är vad man kan säga om fastighetsmäklarnas prognos över prisutvecklingen. Det är framför allt bostadsrätterna i Malmö och Göteborg som bedöms stiga i pris under sista kvartalet.

- En förklarande faktor till den stabila avslutningen på 2019 är det låga ränteläget. När mycket annat är osäkert, som avmattning i konjunkturen, diskussioner om förändrat ränteavdrag och eventuellt höjt krav på kontantinsats så blir den låga räntan och att vi förvänts ha en låg ränta även framöver något som påverkar positivt, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

- Jag är inte förvånad att det är mäklarna i Malmö som är starkast i sin bedömning att priserna kommer att stiga under årets slut, Malmö är en av de snabbast växande städerna i Sverige samtidigt som bostadspriserna är låga med tanke på att det är en storstadsregion i tillväxt, säger Claudia Wörmann.

Så här bedömer fastighetsmäklarna prisutvecklingen fjärde kvartalet:

Ökar kraftigt Ökar något Oförändrat Minskar något Minskar kraftigt
Stockholm Bostadsrätt 32  64 
Stockholm Småhus 34  65 
Göteborg Bostadsrätt 40  55 
Göteborg Småhus 37  60 
Malmö Bostadsrätt 0 43 52 5 0
Malmö Småhus 0 31 66 3 0

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent.

Fakta om SBAB:s Mäklarbarometer

SBAB:s Mäklarbarometer är en kvartalsvis enkät till 220 fastighetsmäklare i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö som genomförts sedan 2005. Den görs av Origo Group på uppdrag av SBAB. Den senaste enkäten gjordes från 16 till 30 september.

För mer information, vänligen kontakta: 

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB telefon: 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef: 0724- 51 79 37, erik.wennergren@sbab.se

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Sedan 2016 är Booli en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till cirka 225 000, cirka 330 000 privatpersoner har sparkonto. Antal medarbetare är cirka 630. Läs mer på: sbab.se, booli.se, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

Taggar: