Trenden att binda på längre tid håller i sig

Report this content

60 procent av de som tecknade nya bostadslån hos SBAB under oktober valde tremånaders bindningstid på sina lån jämfört med 68 procent i september. 34 procent av nya bolånetagare valde bindningstid på mellan 1 till 4 år i oktober.   

Övriga bindningstider i oktober

Av de som band sina räntor i oktober (september inom parentes) valde 4 (3) procent ettårig bindningstid och 13 (17) procent tvåårig bindningstid. 14 procent (7) procent av de som tecknade nya bolån valde treårig bindningstid.

I linje med prognosen från september lämnades reporäntan oförändrad på minus 0,25 procent i oktober. Riksbankens prognos är att räntan höjs till noll i december. Osäkerheten kring både konjunktur och inflationsutvecklingen i vår omvärld är påtaglig, prognosen är att efter höjningen i december kommer räntan att förbli låg under en längre tid.

- Det finns olika sätt att se på förändringen i att fler väljer att binda sina bolån. Ett är att bolånetagare redan nu garderar sig mot stigande räntor, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

- Det är klart att det finns de bolånetagare som studerar Riksbankens prognos över räntebanan och fattar beslut därefter. Men jag är alldeles övertygad om att väldigt många inte gör det, utan väljer med plånboken, avslutar Claudia Wörmann.            

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

Bindningstid 2016 2017 2018 Aug 19 Sept 19 Okt 19
3 månader 78 66 75 70 68 60
1–4 år 21 33 23 28 29 34
5–10 år 1 1 1 2 3 5
Totalt 100 100 100 100 100 100

Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100. Statistiken för senaste månaden är preliminär.

För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, telefon: 0709-906814, claudia.wormann@sbab.se
Erik Wennergren, Presschef SBAB, telefon: 0724-517937, erik.wennergren@sbab.se

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Sedan 2016 är Booli en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till cirka 225 000, cirka 330 000 privatpersoner har sparkonto. Antal medarbetare är cirka 630. Läs mer på: sbab.se, booli.se, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar