Bostadsrättsföreningar väljer längre bindningstid på lån

Report this content

I slutet av december 2017 valde 36 procent av bostadsrättsföreningarna lån korta räntebindningstider, dvs. bindningstider under 12 månader. Det är en minskning med 14 procentenheter sedan slutet av september. Bostadsrättsföreningar verkar därmed gå mot längre bindningstider. 

Under det fjärde kvartalet ökade andelen lån med längre räntebindningstider. Hälften av bostadsrättsföreningarnas lån löpte med korta räntebindningstider (under 1 år) under tredje kvartalet. Förra årets sista kvartal hade andelen bostadsrättsföreningar med korta bindningstider för sina lån minskat till 36 procent.

Andelen lån som löpte med medellånga räntebindningstider, 1–4 år var 26 procent, fyra procentenheter högre än det tredje kvartalet 2017. Andelen lån som löpte med lång räntebindningstid, 5 år eller mer, steg med 10 procentenhet till knappt 38 procent.

-  Andelen längre räntebindningstider ökade mellan tredje och fjärde kvartalet 2017. Det kan tolkas som att bostadsrättsföreningarna nu börjar gardera sig mot högre räntor, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

Andelen bostadsrättsföreningslån (nytecknade) med kort, medellång och lång räntebindningstid hos SBAB

Bindningstid Kvartal 3 2017 Kvartal 4 2017
< 1 år 50 % 36 %
1 - 4 år 22 % 26 %
 >5 år  28 % 38 %

SBAB:s kvartalsstatistik över utlåningen till bostadsrättsföreningar. Det finns drygt 1 miljon bostadsrätter i Sverige och bostadsrättsföreningarnas samlade lån uppgår till nästan 340 miljarder kronor. Vi tror därför att det finns ett allmänt intresse kring hur bostadsrättsföreningarna hanterar sina lån och i början av varje kvartal redovisar vi hur våra nya föreningskunder har sina lån fördelade på olika räntebindningstider. SBAB publicerar också regelbundet månadsstatistik över privatkundernas val av räntebindningstider.

För mer information, vänligen kontakta: 

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB
Telefon: 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB
Telefon: 0706-68 38 24, karin. hellgren@sbab.se
SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 335 000 och antalet medarbetare till cirka 500. SBAB har Sveriges nöjdaste bolånekunder 2014, 2015 och 2016, enligt SKI, Svenskt Kvalitetsindex. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Andelen längre räntebindningstider ökade mellan tredje och fjärde kvartalet 2017. Det kan tolkas som att bostadsrättsföreningarna nu börjar gardera sig mot högre räntor.
Claudia Wörmann