Utbudet större än efterfrågan på bostadsrättsmarknaden

Report this content

SBAB har med hjälp av siffror från bostadssajten Booli undersökt hur utbudet ser ut på nyproduktions- respektive begagnatmarknaden för bostadsrätter i april i år jämfört med april 2018. I riket som helhet har andelen nyproducerade bostadsrätter till salu i april minskat något jämfört med förra året. I nio län har nyproduktionsmarknaden minskat. Bostadsrättsutbudet för begagnade bostäder har ökat i alla län förutom i Örebro och på Gotland.

Utbudet i april i år jämfört med i fjol

Utbudet av begagnade bostadsrätter till salu var fler i år jämfört med april i fjol. Ökningen är dock marginell, i år fanns det 20 623 begagnade lägenheter till salu, och i april i fjol fanns det 19 526. Nyproduktionsmarknaden har minskat, från 19 888 nya bostadsrätter i fjol, till 19 022 i år.

-  Förklaringen till det ökade utbudet på begagnatmarknaden ligger inte i att fler vill säja sina bostadsrätter samtidigt, orsaken ligger i att fler väljer att sälja innan de köper ny bostad, det påverkar förmedlingstiderna. För ett par år sedan var det vanligt att bostäder såldes innan visning, något som idag är väldigt ovanligt. Det byggs upp ett förråd av bostäder till salu helt enkelt. För en del har det blivit svårare att köpa bostad, det påverkar efterfrågan, så idag är det helt klart så att utbudet överstiger efterfrågan, säger Claudia Wörmann Boendeekonom på SBAB.

-  68 procent av alla nya bostadsrätter som var till salu i april fanns i storstadslänen. I en del län där nyproduktionsmarknaden minskat kan man koppla det till enstaka projekt som sålt slut. I andra län, med hög nyproduktionstakt och många projekt som exempelvis i Uppsala och i Stockholm kan minskningen förklaras av att man dragit i bromsen, säger Claudia Wörmann Boendeekonom på SBAB.

Länsvisa olikheter

I Gotlands län har antalet nyproducerade bostadsrätter ökat med 374 procent, i april 2018 fanns det 27 nyproducerade bostadsrätter till salu, i år fanns det 128. I Blekinge är ökningen av nyproducerade bostadsrätter 249 procent, från 49 nya bostadsrätter förra året till 171 i år.

Antal bostadsrätter till salu sorterat efter län i april 2018 jämfört med 2019

Område BegagnadeApril 2019 BegagnadeApril 2018 Skillnad i % NyproduktionApril 2019 NyproduktionApril 2018 Skillnad i %
Blekinge län 119 102 17 171 49 249
Dalarnas län 382 291 31 191 116 65
Gotlands län 111 115 -3  128 27 374
Gävleborgs län 368 310 19 75 264 -72 
Hallands län 273 235 16 302 217 39
Jämtlands län 285 253 13 35 69 -49 
Jönköpings län 361 285 27 333 262 27
Kalmar län 252 234 8 77 74 4
Kronobergs län 195 181 8 413 396 4
Norrbottens län 257 238 8 245 206 19
Skåne län 2547 2374 7 2408 2142 12
Stockholms län 8607 8410 2 7207 8774 -18 
Södermanlands län 490 396 24 767 542 42
Uppsala län 996 960 4 1319 1927 -32
Värmlands län 363 330 10 197 244 -19
Västerbottens län 421 418 1 230 226 2
Västernorrlands län 387 385 1 120 282 -57 
Västmanlands län 478 475 1 293 317 -8
Västra Götalands län 2631 2470 7 3327 2542 31
Örebro län 425 454 -6  556 598 -7 
Östergötlands län 675 610 11 628 614 2

Källa: Booli

För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, telefon: 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se
Erik Wennergren, Presschef SBAB, telefon: 0724- 51 79 37, erik.wennergren@sbab.se

Om statistiken
Utbudet nyproduktion  

Visar antal bostadsannonser som varit aktiva någon gång under april 2018 respektive 2019. Inkluderar inte planerade bostäder men bostäder som är under uppförande och som är bokningsbara.

Utbudet succession (begagnade bostäder)

Visar antal bostadsannonser som varit aktiva någon gång under april 2018 respektive 2019. 

Felmarginaler

Då mäklare eller byggherrar byter publiceringssystem kan detta påverka statistiken på grund av att det uppstår dubbletter under perioden.

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Sedan 2016 är Booli en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till cirka 225 000, cirka 330 000 privatpersoner har sparkonto. Antal medarbetare är cirka 630. Läs mer på: sbab.se, booli.se, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

Taggar:

Media

Media

Citat

Förklaringen till det ökade utbudet på begagnatmarknaden ligger inte i att fler vill säja sina bostadsrätter samtidigt, orsaken ligger i att fler väljer att sälja innan de köper ny bostad, det påverkar förmedlingstiderna. För ett par år sedan var det vanligt att bostäder såldes innan visning, något som idag är väldigt ovanligt. Det byggs upp ett förråd av bostäder till salu helt enkelt.
Claudia Wörmann