Mer än var tredje svensk ser amorteringen som en kostnad

Report this content

– Och nästan var femte har ingen uppfattning om vad det är

Ser du amortering som en kostnad eller ett sparande? Den frågan fick 1 004 personer svara på i en ny undersökning från SBAB. Nästan 38 procent svarade att de ser amortering som en kostnad. 18 procent hade ingen uppfattning alls om vad amortering är.

Att amortera innebär att betala av på sin skuld. Sedan 2016 ska den som har lån på över 50 procent av en bostads värde amortera. Men trots att lånen successivt betalas av, och därmed minskar, ser många det som en kostnad istället för ett sparande.

-  Att så pass många ser amortering som en kostnad och inte ett sparande påverkas sannolikt av en kombination av olika faktorer som exempelvis svårighet i att ha en långsiktig ekonomisk planering och att beslutet om amorteringstakten på nya lån styrs av regelverket, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

Synen på amortering förändras med åldern

Skillnaden i hur amortering uppfattas skiljer sig markant åt mellan olika åldersgrupper. 16 procent i åldersgruppen 18 - 22 år ser amortering som ett sparande att jämföra med 52 procent i åldersgruppen 56–80 år. Att så få unga och så många äldre ser amorteringen som ett sparande speglar bland annat hur ekonomin förbättras i takt med ålder. Redan i åldern 23 - 35 år svänger inställningen. Här är det 40 procent som betraktar amortering som en form av sparande och i åldern 36 - 55 är det 45 procent som delar den uppfattningen.

– Som ung bygger du upp din ekonomi och många lever med små marginaler. Att samtidigt amortera kan kännas irrationellt och utrymmet för att spara är lågt, vilket kan förklara att så pass få unga ser amortering som en form av sparande. Sen är det generationsfrågan, har man vuxit upp i en tid med ständigt stigande priser kan det vara svårare att betrakta amortering som sparande, säger Claudia Wörmann.

Hur ser du på amortering:

Totalt 18 - 22 år 23 - 35 år 36 - 55 år 56 - 80 år
Det är en kostnad 37,7 39,1 34,0 40,5 37,1
Det är ett sparande 44,2 15,9 40,4 44,7 52,0
Vet inte 18,0 44,9 25,5 14,8 10,8

Om undersökningen 

En webbundersökning besvarades av 1 004 personer i åldern 18 - 80 år, med riksrepresentativt urval. Undersökningen från SynoInt på uppdrag av SBAB var aktiv mellan den 9 – 13 mars.

För mer information kontakta gärna

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709 90 68 14, claudia.wormann@sbab.se 

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706 68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Taggar:

Media

Media

Citat

Att så pass många ser amortering som en kostnad och inte ett sparande påverkas sannolikt av en kombination av olika faktorer som exempelvis svårighet i att ha en långsiktig ekonomisk planering och att beslutet om amorteringstakten på nya lån styrs av regelverket.
Claudia Wörmann