Kort bindningtid fortsatt populärast

Report this content

75 procent av de som tecknade nya bostadslån hos SBAB under maj valde  tremånaders bindningtid på sina lån. Det är samma andel, 75 procent,  sedan april.

Övriga bindningtider i maj

Av de som band sina räntor i maj (april inom parentes) valde 9 (8) procent ettårig bindningstid och 8 (7) procent tvåårig bindningstid. 5 (6) procent av de som tecknade nya bolån valde treårig bindningstid.

Vid senaste räntebeskedet i april lämnades reporäntan oförändrad på -0,25 procent. Riksbanken indikerar att räntan höjs under andra halvåret 2019 eller först en bit in i 2020 om konjunktur- och inflationsutsikterna håller i sig.

- Just nu diskuteras inte hotet om stigande räntor lika hett. Detta till trots bör man ändå räkna på vad en höjd ränta innebär för privatekonomin per månad. Och ja, jag menar fortfarande att om man inte klarar ens en liten höjning från dagens väldigt låga nivåer så bör man hitta lösningar för att göra det. Antingen försöka höja sin inkomst, se över utgifterna eller helt enkelt flytta till ett billigare boende, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

Bindningstid 2015 2016 2017 Mars 19 April 19 Maj 19
3 månader 82 78 66 70,5 75 75
1-4 år 16 21 33 27,5 24 24
5-10 år 2 1 1 2 1 1
Totalt 100 100 100 100 100 100

Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100. Statistiken för senaste månaden är preliminär.

För mer information, vänligen kontakta: 

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, telefon: 0709-906814, claudia.wormann@sbab.se
Erik Wennergren, Presschef SBAB, telefon: 0724- 517937, erik.wennergren@sbab.se

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Sedan 2016 är Booli en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till cirka 225 000, cirka 330 000 privatpersoner har sparkonto. Antal medarbetare är cirka 630. Läs mer på: sbab.se, booli.se, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

Taggar:

Media

Media

Citat

Och ja, jag menar fortfarande att om man inte klarar ens en liten höjning från dagens väldigt låga nivåer så bör man hitta lösningar för att göra det.
Claudia Wörmann