7 av 10 valde kortast möjlig bindningstid på nya lån i mars

Report this content

70, 5 procent av de som tecknade nya bostadslån hos SBAB under mars valde kortast möjlig bindningstid. Det är en påtaglig ökning sedan februari, då 66 procent valde att binda på tre månader.

Övriga bindningtider

Av de som band sina räntor i mars (februari inom parentes) valde 9 (13) procent ettårig bindningstid och 8 (7) procent tvåårig bindningstid. 8,5 (8) procent av de som tecknade nya bolån valde treårig bindningstid.

Riksbanken lämnade i februari reporäntan oförändrad på – 0,25 procent. Prognosen indikerar att räntan höjs under andra halvåret 2019 om konjunktur- och inflationsutsikterna håller i sig. I februari låg inflationen på 1,9 procent, långt under Riksbankens egen prognos på 2,4 procent. Man kan tolka det som att bostadsköpare tror att de korta räntorna kommer att höjas mycket långsamt.

- Visst finns det de bostadsköpare som baserar sitt val av bindningstid på omvärlsdfaktorer. Men långt ifrån alla gör det. Prognoser över ränteutvecklingen och eventuella effekter av Brexit kan vara svåra att greppa och förstå. Det är klart att det finns bostadsköpare som fattar beslut baserat på sådana faktorer, men många tar beslutet baserat på bäst ränteerbjudande, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

Bindningstid 2015 2016 2017 Jan 19 Feb 19 Mars 19
3 månader 82 78 66 68 66 70,5
1-4 år 16 21 33 30 32 27,5
5-10 år 2 1 1 2 2 2
Totalt 100 100 100 100 100 100

Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100. Statistiken för senaste månaden är preliminär.

För mer information, vänligen kontakta: 

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, telefon: 0709-906814, claudia.wormann@sbab.se

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Sedan 2016 är Booli en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till cirka 225 000, cirka 330 000 privatpersoner har sparkonto. Antal medarbetare är cirka 630. Läs mer på: sbab.se, booli.se, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

Taggar: