8 av 10 valde rörlig ränta i februari

Report this content

Under februari valde 76 procent av alla som tecknade nya bolån hos SBAB att binda räntan på den kortaste tid som erbjuds, tremånadersräntan, den som också brukar kallas rörlig ränta.

22 procent valde bindningstid på mellan ett och fyra år. De mest populära valen efter tremånaders bindningstid är ettårig och tvåårig bindningstid på 10 respektive 8 procent, samt treårig bindningstid på drygt 4 procent.

-        Att de allra flesta väljer den kortaste bindningstiden på bolån är inget nytt, så har det sett ut länge. Men jag hade kanske trott att fler skull välja att binda med tanke på att prisutvecklingen på bostadsmarknaden varit och fortfarande är lite osäker, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB.

Andelen nya bolån med 1–3 månaders, 1–4 års och 5–10 års räntebindningstid samt genomsnitt 2008–2018

 

Även befintliga bolåntagare väljer rörligt

Bolåntagare som har låneavtal som villkorsändras, d v s de lån där låntagaren kan välja ny räntebindningstid, väljer även de i störst utsträckning kortast möjliga räntebindningstid.

-        Det är viktigt att du vet vilket val du gör och varför. Kortare bindningstid kräver mer av dig, att du håller koll på din ränta. Å andra sidan kan en del bolåntagare känna sig trygga med att välja en längre bindningstid för att veta den exakta kostnaden en längre tid trots att man får en något högre ränta, säger Claudia Wörmann.

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

Bindningstid 2014 2015 2016 Dec- 17 Jan- 18 Feb- 18
3 månader 71 82 78 74 76 76
1-4 år 21 16 21 25 22 22
5-10 år 8 2 1 1 1 1
Totalt 100 100 100 100 100 100

Anm.: Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100. Statistiken för senaste månaden är preliminär.

För mer information, vänligen kontakta: 

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, telefon:0709-906814, claudia.wormann@sbab.se
Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 335 000 och antalet medarbetare till cirka 500. SBAB har Sveriges nöjdaste bolånekunder 2014, 2015 och 2016, enligt SKI, Svenskt Kvalitetsindex. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Taggar: