Bostadspriserna i Norrköping utvecklas starkt

En bostadsrätt kostar i genomsnitt 15 364 kronor per kvadratmeter i Norrköpings kommun, efter två år av kraftiga prisstegringar. Det är dock fortfarande åtta procent under det nationella genomsnittet för mellanstora kommuner*. Grannkommunen – Linköping – har en prisnivå som är hela 53 procent över Norrköpings.

Priserna på bostadsrätter i Norrköping närmar sig genomsnittet och har ökat mer än de flesta andra mellanstora svenska kommuner de senaste två åren. Prisökningen har varit 40 procent jämfört med genomsnittet, som är 23 procent. Norrköping har därmed närmat sig priserna i Jönköping och distanserats tydligare från de lägre priserna i Eskilstuna. I Linköping har dock bostadsrättspriserna ökat med hela 47 procent under samma period!

Bostadsrätter, pris per kvadratmeter (Källa: Mäklarstatistik)  

De senaste 15-20 åren har de svenska bostadspriserna överlag ökat rejält. Tor Borg, chefsekonom på SBAB, menar att mycket av prisutvecklingen kan förklaras av lågt bostadsbyggande, ökande befolkning, låga räntor, en stabil arbetsmarknad och stigande inkomster för hushållen.

- Bostadsrättspriserna i Norrköping ligger lite lägre än i liknande städer men är i snabb takt på väg i fatt. Fortfarande är det dock långt kvar till prisnivåerna i Linköping, säger Tor Borg.

Marknaden

Antalet bostadsrätter till salu på Hemnet har varierat mellan knappt 70 och 110 stycken sedan 2008. Sedan 2013 har dock antalet objekt legat stabilt på en lägre låg nivå, i genomsnitt 67 bostadrätter – jämfört med 92 på marknaden samtidigt under åren 2008 till 2012. Minskningen sammanfaller med att prisökningen per kvadratmeter förstärktes från våren 2013, en viktig förklaring till minskningen är därför att objekten försvinner från marknaden snabbare. I samband med oförväntade prisuppgångar säljs objekten snabbare då säljarens prisförväntningar är lägre relativt marknadspriset. Högre priser och högre prisförväntningar tenderar dock att öka utbudet och sakta ner marknaden i ett senare skede. Det skulle i så fall innebära att ett ökat utbud är att vänta.

Antal bostadsrätter till salu på Hemnet, genomsnittligt antal samtidiga objekt per kvartal 2008-2013 (Källa: Hemnet)  

Bostadsbeståndet

Fördelningen av boendeformer ser olika ut i landet, andelen som bor i bostadsrätt varierar kraftigt. I de största kommunerna bor omkring var tredje invånare i en bostadsrätt medan det i hälften av landets kommuner bor fem procent eller färre i denna bostadsform.  Andelen som bor i bostadsrätt i Norrköpings kommun är 13,0 procent vilket är i nivå med Linköping och Jönköping. Samtliga kommuner i jämförelsen ligger under genomsnittet i gruppen mellanstora kommuner. Klart störst andel boende i bostadsrätt i denna kommungrupp finns i Uppsala, Lund, Västerås och Sundsvall. Kommuner med en stor andel boende i bostadsrätt innebär som regel relativt få boende i hyresrätt. Storstäderna toppar denna statistik och andelen boende i bostadsrätt ligger på 20 procent i Göteborg, 30 procent i Malmö och hela 40 procent i Stockholm.

Andelen bostadsrätter påverkar självfallet också utbudet och omsättningen på de lokala bostadsmarknaderna. När relativt många bor i bostadsrätt kontra hyresrätt ökar dessutom spridningen av kapitalet, vilket t.ex. får betydelse då fler bygger upp ett kapital till kontantinsatser för köp av större bostadsrätt eller småhus – givet att prisutvecklingen är positiv.

Boende i bostadsrätt, Andel i procent som bor i bostadsrätt per kommun (2012) (Källa: SCB)  

Befolkning och byggande Sedan 2005 har befolkningen i Norrköpings kommun ökat med sex procent, samtidigt har antalet bostäder i kommunen endast ökat med tre procent. Det innebär att kommuninvånarna bor trängre idag vilket rimligen leder till en ökad efterfrågan på bostadsmarknaden. Ökade priser verkar dock i motsatt riktning och hushållen tvingas göra prioriteringar. En fortsatt eftersläpning i byggandet är dock av förståeliga skäl inte önskvärd och kommunen och andra aktörer bör därför öka insatserna för att öka produktionstakten så att den möter efterfrågan.

Norrköping är dock inte ensam i denna problematik då endast sex av de 25 stora och medelstora kommunerna i studien har haft ett byggande som motsvarat befolkningsökningen sedan 2005.

Indexerad förändring av befolkning och antalet bostäder i Norrköping 2005-2012 (Källa: SCB)  

Sammanfattning Prisökningen i Norrköping har varit kraftfullare än i de flesta andra jämförbara kommunerna i landet. Ökningen har tilltagit sedan 2013 vilket har sammanfallit med ett lägre utbud på Hemnet.

Prisutvecklingen har understötts av tilltagande bostadsbrist i kommunen. För att motsvara befolkningsökningen hade byggandet tvingats vara dubbelt så hög, dvs. drygt 4 000 bostäder istället för de 2 100 som tillkom mellan 2005 och 2012.

* Borås, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Luleå, Lund, Malmö, Norrköping, Sundsvall, Södertälje, Umeå, Uppsala, Västerås, Växjö, Örebro, Östersund

För mer information, kontakta gärna:

Karin Hellgren, Presschef SBAB Telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

För mer information, kontakta gärna:
Karin Hellgren, Presschef SBAB

08-614 38 24, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 480. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.