Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015: Stark volymtillväxt och resultatutveckling

SBAB:s VD Klas Danielsson kommenterar:

Vår mission är att bidra till bättre boende och boendeekonomi. Vi hjälper till att förverkliga drömmar – drömmar om ett hem. Tillväxt i form av stigande volymer och marknadsandelar inom bolån och bostadsfinansiering ska bli resultatet av vårt arbete och är centralt för långsiktig lönsamhet. Vår utmaning är att skapa detta genom att hela tiden utveckla, förbättra och digitalisera vårt kunderbjudande samtidigt som vi arbetar för ökad kostnadseffektivitet under allt mer myndighetsreglerade och komplexa förhållanden.

Andra kvartalet 2015 blev vårt starkaste kvartal någonsin avseende nyutlåning, räntenetto och rörelseresultat före nettoresultat av finansiella poster och omstruktureringskostnader. Vi har under första halvåret även ökat våra marknadsandelar inom bolån Privat och vi har sänkt våra kostnader jämfört med förra året. Alla medarbetare har visat ett starkt engagemang och hanterat de höga affärsvolymerna på ett mycket professionellt sätt.

Vi är snabba och enkla att ha att göra med och vi är den mest digitala bolåneaktören i Sverige. Vi kräver inte ett inbokat möte på ett bankkontor med flera veckors framförhållning för att du ska få ett bolån och vi kräver inte att hela din ekonomi ska flyttas till oss för att du ska få bra bolånevillkor. Du använder våra digitala tjänster – du slår oss en signal när det passar dig och pratar med en bolånespecialist som bryr sig om dig och din speciella situation – du får bra villkor direkt utan att behöva förhandla och flytta hela din ekonomi. Att jobba på något annat sätt tycker vi känns som stenåldern.

Vår app Värdeguiden är ett bra exempel på hur vi jobbar. Enkelt och snabbt får du en värdeindikation på bostaden och kan direkt söka ett lånelöfte inför visningen och budgivningen. Värdeguiden har under kvartalet legat på topplistan över de mest använda finansapparna.

Stigande bostadspriser och ökad skuldsättning är två områden som har diskuterats flitigt under 2015. Det extremt låga ränteläget agerar bränsle för båda. Efterfrågan på bostäder är stark medan utbudet är för litet. Mer bör därför göras för att öka bostadsbyggandet samtidigt som skattereglerna behöver stimulera rörlighet på bostadsmarknaden istället för tvärtom, och ränteavdraget bör ses över. Vi anser att det är sunt att amortera på sina bolån och amorteringskulturen i Sverige har också stärkts väsentligt de senaste åren, vilket även gäller för våra kunder. Flexibla amorteringsregler är dock att föredra framför tvingande amorteringskrav, som troligen kommer att införas, så att hänsyn kan tas till individens unika situation. Tvingande amorteringskrav kan komma att öka inlåsningen än mer på bostadsmarknaden genom att det skapar motverkande incitament att flytta från sin befintliga bostad med kanske tillhörande amorteringsfritt bolån. Förenklade byggregler och en flexibel bostadsmarknad utan inlåsningseffekter krävs för att möta det stora bostadsbehovet och för att undvika en prisbubbla på bostadsmarknaden.

Avslutningsvis vill jag kommentera ett av våra mest spännande affärsutvecklingsområden – hållbart företagande. Ett bättre boende är för oss ett hållbart boende. Under 2015 integrerar vi vårt hållbarhetsarbete fullt ut i den dagliga verksamheten genom att det blir en naturlig del i utvecklingen av vårt kunderbjudande. Precis som vi inte längre kan tänka oss att handla mat i en butik utan ekologiska varor tror vi inte heller att vi i framtiden vill låna pengar från en bank som inte har ett hållbart kunderbjudande. Vårt första hållbara erbjudande är ett grönt lån riktat till bostadsrättsföreningar. Ett av våra kommande hållbara erbjudanden är en energiapp som ska hjälpa våra kunder att sänka sin energiförbrukning i hemmet.

Andra kvartalet 2015 jämfört med första kvartalet 2015

  • Nyutlåningen uppgick till 21,8 mdkr (13,3). Totala utlåningen ökade till 274,1 mdkr (265,0).
  • Den totala inlåningen ökade till totalt 67,2 mdkr (63,9). 
  • Rörelseresultatet ökade till 262 mnkr (450) och exkl. nettoresultat av finansiella poster och omstruktureringskostnader ökade det till 384 mnkr (336).
  • Räntenettot ökade till 637 mnkr (555).
  • Kostnaderna minskade till 204 mnkr (194), varav omstruktureringskostnader utgjorde 2 mnkr (1).
  • Kreditförlusterna ökade netto till -23 mnkr (minus 3).
  • Avkastning på eget kapital uppgick till 7,3 procent (12,5), samt till 10,6 procent (9,4) exkl. nettoresultat av finansiella poster och omstruktureringskostnader.
  • Kärnprimärkapitalrelation utan övergångsregler uppgick till 26,8 procent (27,5).

SBAB:s delårsrapport finns att ladda ner från: www.sbab.se/ir

För mer information, vänligen kontakta:

Klas Danielsson, VD SBAB
Telefon: 08-614 43 01, e-post: klas.danielsson@sbab.se

Mikael Inglander, CFO SBAB
Telefon: 08-614 43 28, e-post: mikael.inglander@sbab.se

SBABs affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 400. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Taggar: