Dyra hus men ganska billiga bostadsrätter i Helsingborg

I Helsingborg är småhuspriserna högre än genomsnittet i Sverige, då det kostar cirka 2,9 miljoner kronor. Om fem år förväntas småhusen i kommunen kosta 10 procent mer enligt hushållen i regionen. En bostadsrätt i Helsingborg är relativt billig och ligger under genomsnittet i både Skåne och landet som helhet. 

Detta visar SBAB:s undersökning Bostaden & Investeringen som baseras på statistik från SCB, Mäklarstatistik och en undersökning SBAB låtit Snabba svar genomföra 4:e till 10:e september 2014. I undersökningen har 1 048 personer i åldern 20-80 år svarat. Rapporten finns tillgänglig på sbab.se den 18:e september.

Det genomsnittliga småhuset i riket har ökat från 850 000 kronor 1996 till 2,4 miljoner idag och förväntas öka till 2,7 miljoner 2019. I Skåne län har priserna ökat från 750 000 kronor 1996 till knappt 2,4 miljoner idag, om fem år förväntas priserna ha ökat till knappt 2,6 miljoner. Helsingborg ligger ungefär en halv miljon över genomsnittet i länet idag på drygt 2,8 miljoner, 2019 förväntas småhuspriset i kommunen ligga på 3,1 miljoner kronor.

Småhusens prisutveckling från 1996 till sommaren 2014 och förväntad prisutveckling till 2019

- Bostaden har varit en fantastik investering under de senaste två decennierna vilket gjort majoriteten av hushållen till vinnare – samtidigt som boende i hyresrätt fått se utvecklingen från läktarplats. Bostadspriserna väntas också fortsätta öka enligt allmänheten, säger Karin Hellgren Presschef SBAB.

Låga priser på bostadsrätter i Helsingborg
Priset på en genomsnittlig bostadsrätt i Helsingborg ligger under både riks- och länsgenomsnittet och prisutvecklingen har varit svag sedan 2007. Någon prisnedgång förväntas dock inte då priserna tros stiga 10 procent fram till 2019.

Prisnivå för bostadsrätter 1996-2014 och prognos till 2019

Landets klart högsta priser på bostadsrätter finns i Stockholm där en genomsnittlig bostadsrätt kostar cirka 2,7 miljoner kronor. Ökningstakten sedan 1996 har dock varit högre på många andra ställen. Förklaringen är förmodligen att priserna redan 1996 var relativt höga i Stockholm. Helsingborg är dock tillsammans med Sundsvall de enda större kommunerna där priserna ökat långsammare än i Stockholm, räknat i procent.

Prisutveckling för bostadsrätter 1996-2014 i landets största kommuner

Rapporten "Bostaden och investeringen" bifogas utskicket och finns på sbab.se. Kontakta oss gärna för separata tabeller och diagram. 

För mer information, kontakta gärna:
Karin Hellgren, Presschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se
Andreas Leifsson, analytiker SBAB, telefon: 070-788 99 45, andreas.leifsson@sbab.se

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 480. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.