Dyra hus och bostadsrätter i Göteborg

I Göteborg är småhuspriserna klart över genomsnittet i Sverige, då de kostar cirka 4,3 miljoner kronor. Om fem år förväntas småhusen i kommunen kosta 12 procent mer enligt hushållen i regionen. Även bostadsrätterna i Uppsala är dyra och ligger klart över genomsnittet i landet som helhet.

Detta visar SBAB:s undersökning Bostaden & Investeringen som baseras på statistik från SCB, Mäklarstatistik och en undersökning SBAB låtit Snabba svar genomföra 4:e till 10:e september 2014. I undersökningen har 1 048 personer i åldern 20-80 år svarat. Rapporten finns tillgänglig på sbab.se den 18:e september.

Det genomsnittliga småhuset i riket har ökat från 850 000 kronor 1996 till 2,4 miljoner idag och förväntas öka till 2,7 miljoner 2019. I Västra Götalands län har priserna ökat från 830 000 kronor 1996 till knappt 2,5 miljoner idag, om fem år förväntas priserna ha ökat till knappt 2,8 miljoner. Göteborg ligger 1,8 miljoner över genomsnittet i länet idag på 4,3 miljoner, 2019 förväntas småhuspriset i kommunen ligga på knappt 4,8 miljoner kronor.

Småhusens prisutveckling från 1996 till sommaren 2014 och förväntad prisutveckling till 2019  

- Bostaden har varit en fantastik investering under de senaste två decennierna vilket gjort majoriteten av hushållen till vinnare – samtidigt som boende i hyresrätt fått se utvecklingen från läktarplats. Bostadspriserna väntas också fortsätta öka enligt allmänheten, säger Karin Hellgren Presschef SBAB.   '

Höga priser på bostadsrätter i Göteborg

Priset på en genomsnittlig bostadsrätt i Göteborg ligger klart över riksgenomsnittet och priserna har utvecklats starkt de senaste åren. Någon prisnedgång förväntas inte heller då priserna tros stiga 12 procent fram till 2019.

Prisnivå för bostadsrätter 1996-2014 och prognos till 2019  

Landets klart högsta priser på bostadsrätter finns i Stockholm där en genomsnittlig bostadsrätt kostar cirka 2,7 miljoner kronor. Ökningstakten sedan 1996 har dock varit högre på många andra ställen. Förklaringen är förmodligen att priserna redan 1996 var relativt höga i Stockholm. I Göteborg har priserna ökat med 899 procent vilket gör att kommunen placerar sig ibland de kommuner där priserna har ökat mest.

Prisutveckling för bostadsrätter 1996-2014 i landets största kommuner  

Rapporten bifogas utskicket samt finns för nedladdning på sbab.se. Kontakta oss gärna för diagram och tabeller.

För mer information, kontakta gärna:

Karin Hellgren, Presschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

Andreas Leifsson, analytiker SBAB, telefon: 070-788 99 45, andreas.leifsson@sbab.se

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 480. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.