• news.cision.com/
  • SBAB Bank/
  • Hälften av alla unga hushåll hade förra året fått avslag på sitt bostadslån utan ränteavdrag

Hälften av alla unga hushåll hade förra året fått avslag på sitt bostadslån utan ränteavdrag

Report this content

Utan ränteavdrag skulle ungefär en tredjedel av hushållen förra året fått avslag på de bolån som SBAB utbetalade. För unga hushåll och hushåll med bara en låntagare skulle ca hälften fått avslag. Förutom risken för stora bostadsprisfall som skulle öka belåningsgraden i stocken av bostadslån är detta problem ytterligare en viktig faktor att beakta i diskussionen om slopade eller kraftigt reducerade ränteavdrag, skriver Robert Boije, chefsekonom på SBAB, på DN Debatt idag.

Finansinspektionen och Riksbanken har föreslagit att ränteavdragen bör ses över för att minska riskerna med hushållens skuldsättning. Riksbankschefen har sagt att de i praktiken bör kunna avvecklas snabbt och helt och hållet då räntan är så låg som den är nu. Frågan är också uppe på den politiska agendan.

- Att hänvisa till att ränteavdragen lätt bör kunna slopas eftersom räntorna är så låga som de är nu är missvisande. För att beviljas ett bolån ska ett hushåll klara en ränteuppgång till runt 7 procent utan att få underskott i sin boendekostnadskalkyl. På de räntenivåerna är förstås ränteavdragen avgörande även om den aktuella räntan för tillfället är låg, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Utan ränteavdrag skulle ungefär en tredjedel av hushållen förra året fått avslag på de bolån som SBAB utbetalade. För unga hushåll och hushåll med bara en låntagare skulle ca hälften fått avslag.

- Detta problem är en viktig faktor att beakta i diskussionen om slopade eller kraftigt reducerade ränteavdrag, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

- Risken för stora bostadsprisfall – som jag påtalade i en annan artikel på DN-debatt tidigare i år – alternativt betydande svårigheter för yngre hushåll och ensamstående att kunna ta bolån, talar för att ränteavdragen måste trappas ned mycket långsamt – om de nu ska trappas ned, säger Robert Boije.

Läs hela debattartikeln här

För mer information, vänligen kontakta:
Robert Boije, Chefsekonom, SBAB
Telefon: 0702 69 45 91
E-post: robert.boije@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, SBAB
Telefon: 0724 51 79 37
E-post: erik.wennergren@sbab.se

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Sedan 2016 är Booli en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till cirka 270 000, cirka 329 000 privatpersoner har sparkonto. Antal medarbetare är cirka 630. Läs mer på: sbab.se, booli.se, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar