Het konjunktur men svalare bostadsmarknad i Malmöregionen

Konjunkturen i Malmöregionen har repat sig snabbt efter finanskrisen. Det visar en enkät med
drygt 1 000 företag i olika branscher. Förtroendeindikatorn för det privata näringslivet i Stor-Malmö,
som är ett mått på konjunkturläget, ligger nu på den högsta nivån under 2000-talet. Konjunkturläget
för näringslivet, jämfört med medelvärdet för perioden 2000-2010, är mycket starkt och bättre
än för riket som helhet.

De flesta branscher i Stor-Malmö går för högtryck. Konjunkturläget är mycket starkt i bilhandeln,
partihandeln och den privata tjänstesektorn. I tillverkningsindustrin, byggindustrin och sällanköpshandeln är konjunkturläget starkt. Det är bara i livsmedelshandeln som konjunkturläget kan karaktäriseras som svagt.

– Konjunkturutsikterna är ljusa för Malmöregionen. Bra fart på inhemsk efterfrågan gynnar handeln
och tjänstesektorn. Byggindustrin förväntar sig en fortsatt kraftig ökning av byggandet och tillverkningsindustrinräknar med att orderingången från hemma- och exportmarknaden fortsätter att öka, säger Tomas Pousette, chefsekonom på SBAB.

Prisökningarna på bostadsmarknaden i Stor-Malmö bromsade in under förra året och försäljningstiden
blev längre. Fastighetsmäklarna i regionen är emellertid försiktigt optimistiska om utvecklingen
under första kvartalet. Det är en övervikt på 22 procent av mäklarna i Stor-Malmö som räknar
med att priserna på bostadsrätter stiger och för småhus är motsvarande andel 7 procent. Mäklarna
bedömer också att försäljningen av bostäder kommer att gå snabbare.

– Även om bostadspriserna väntas öka så är det få mäklare som tror att prisökningarna blir kraftiga.
Riksbankens höjningar av styrräntan talar för ett lugnare tempo på bostadsmarknaden. Det är också
en tredjedel av Malmömäklarna som bedömer att bolånetaket kommer att dämpa bostadspriserna,
säger Tor Borg analytiker på SBAB.

Rapporten ”Stor-Malmö - Konjunktur och bostadsmarknad” finns i sin helhet på www.sbab.se.
Rapporten bygger på en konjunkturbarometer för Stor-Malmö, som Konjunkturinstitutet tagit fram
på uppdrag av SBAB, och på SBAB:s Mäklarbarometer för bostadsmarknaden i Stor-Malmö.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Pousette, chefsekonom SBAB
08-614 43 88, 0708-92 26 63,
tomas.pousette@sbab.se

Tor Borg, Analytiker SBAB
08-614 38 84, 0761-18 09 02,
tor.borg@sbab.se

Bernd Schmitz, presschef SBAB
08-614 43 94, 0727-44 43 94,
bernd.schmitz@sbab.se

 

SBAB erbjuder bolån och sparande via Internet och telefon samt kreditgivning till företag. SBAB:s uppdrag är att med lönsamhet bidra till ökad konkurrens på den svenska bolånemarknaden. För mer information, besök oss på www.sbab.se

Taggar:

Dokument & länkar