Inget vinteride på bostadsmarknaden i december

SBAB har med hjälp av siffror från Booli tagit tempen på hur bostadsrättsmarknaden såg ut under förra årets sista månad. I december fanns det 15 273 bostadsrätter till salu i det befintliga beståndet i Sverige jämfört med 18 281 nyproducerade.

- Att utbudet av nyproducerade bostadsrätter till salu var fler än de begagnade i december är inte alls konstigt. Många väljer att fira jul och nyår och engagera sig i annat än att sälja och köpa bostad och man pausar därför sin försäljning. Nyproduktionsprojekt som kommer ut på marknaden omfattar många bostadsrätter samtidigt och tar liten hänsyn till jul och ledighet, de kommer ut i alla fall, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Länsvisa skillnader

Nedanstående sammanställning visar hur det såg ut i Sveriges samtliga län i december samt i september. Vissa län utmärker sig genom en mycket stor andel nyproduktion av bostadsrätter i förhållande till andelen som finns till salu på begagnatmarknaden. I andra län är det precis tvärtom.

Antal bostadsrätter till salu, sorterat efter län

Län Begagnat-marknaden december Begagnat-marknaden
september  
Nyproduktion december   Nyproduktion september
Sverige 15 273 21 828 18 281 15 622
Blekinge 76 165 20 66
Dalarna 279 284 72 83
Gotland 77 323 44 184
Gävleborg 287 111 31 36
Halland 187 398 230 175
Jämtland 225 100 34 44
Jönköping 229 365 227 147
Kalmar 209 252 82 65
Kronoberg 171 431 287 317
Norrbotten 216 304 92 107
Skåne 1 664 2 672 2 007 1 719
Stockholm 6 451 9 478 8 755 7 499
Södermanland 342 510 416 418
Uppsala 794 1 111 1 884 1 731
Värmland 223 240 180 97
Västerbotten 274 392 168 123
Västernorrland 269 386 221 142
Västmanland 392 481 361 310
Västra Götaland
1 933
2 516
2 275
1 639
Örebro 416 754 547 509
Östergötland 559 555 348 273

Den generella trenden är att utbudet av begagnade bostadsrätter till salu sjönk i december jämfört med antalet i september, endast ett fåtal län avviker. December innebär en nedgång i aktivitet, man tar paus från bostadsmarknaden både som säljare och köpare under ledigheten, vilket återspeglas i statistiken på begagnatmarknaden. Utbudet av nyproducerade bostadsrätter till försäljning ökade däremot under december jämfört med september.Källa: Booli

- Under lång tid präglades marknaden av ett lågt utbud, det ändrades gradvis under 2017. Bostäderna konkurrerar med varandra och förmedlingstiderna har blivit längre. Mycket pekar på att utbudet kommer fortsätta vara högt under inledningen av 2018, köpintresset, och avståndet mellan köpare och säljares uppfattning om prisnivå avgör i vilken takt överutbudet säljs av, säger Claudia Wörmann.

För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, telefon: 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se
Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se 

Om statistiken
Detta är en kvartalsvis undersökning som genomförs av SBAB.

Utbudet nyproduktion  

Visar antal bostadsannonser som varit aktiva någon gång under december respektive september.  Inkluderar inte planerade bostäder men bostäder som är under uppförande och som är bokningsbara.

Utbudet succession (begagnade bostäder)

Visar antal bostadsannonser som varit aktiva någon gång under december respektive september.   

Felmarginaler

Då mäklare eller byggherrar byter publiceringssystem kan detta påverka statistiken på grund av att det uppstår dubbletter under perioden.

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 335 000 och antalet medarbetare till cirka 500. SBAB har Sveriges nöjdaste bolånekunder 2014, 2015 och 2016, enligt SKI, Svenskt Kvalitetsindex. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar