Kallelse till extra bolagsstämma i SBAB Bank AB (publ)

Extra bolagsstämma i SBAB Bank AB (publ) äger rum torsdagen den 15 februari 2018 kl. 09.30 i SBAB:s lokaler på Svetsarvägen 24 i Solna.

Kallelsen till extrastämman kommer att publiceras på SBAB:s webbplats, www.sbab.se, tisdagen den 23 januari och i Post- och Inrikes Tidningar torsdagen den 25 januari. Att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter torsdagen den 25 januari.

Kallelsen och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.sbab.se.

Kallelsen till extra bolagsstämma bifogas detta utskick.

För mer information, vänligen kontakta: 

Karin Hellgren, Informationschef, SBAB

Telefon: +46 706 68 38 24, karin.hellgren@sbab.se 

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 335 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.