Kallelse till extra bolagsstämma i SBAB Bank AB (publ)

Extra bolagsstämma i SBAB Bank AB (publ) äger rum tisdagen den 16 september 2014 kl 8.30 i SBAB:s lokaler på Löjtnantsgatan 21 i Stockholm.

Rätt att delta och närvara samt anmälan
Aktieägare
Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot
Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten
Stämman är öppen för allmänheten.

Anmälan
Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till SBAB per e-post till bolagsstamma@sbab.se eller per post till SBAB Bank AB (publ), Juristavdelningen, Box 27308, 102 54 Stockholm och bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman.

Kallelse
Kallelsen till bolagsstämman publiceras på SBAB:s webbplats www.sbab.se tisdagen den 26 augusti 2014. Kallelsen till bolagsstämman bifogas i detta utskick. 

För mer information, kontakta gärna:
Karin Hellgren, Presschef SBAB

08-614 38 24, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

SBAB:s affärsidé är att skapa en ny bankupplevelse med det bästa kundbemötandet och genom att vara enklast att nå och förstå. Idag erbjuds lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 480. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Taggar: