Kort bindningstid populärast trots förväntat stigande räntor

Under september valde 79 procent av de som tecknade nya bolån hos SBAB att binda räntan på tre månader. Det är ingen förändring sedan i augusti.  

79 procent valde kortast möjlig bindningstid när de tecknade nya bolån i september. Trenden med att i första hand välja tremånadersränta håller därmed i sig.

I september valde 13,5 procent ettårig bindningstid och 4 procent tvåårig bindningstid. 3 procent av de som tecknade nya bolån valde treårig bindningstid. De senaste fem åren har tremånadersräntan varit förstahandsvalet under alla månader utom två.

I september meddelade Riksbanken att räntan lämnas oförändrad, prognosen är att en första höjning med 0,25 procentenheter kommer i december i år eller i februari 2019.

- Skillnaden mellan kort och längre bindningtid är inte så stor och det påverkar människors val. I dagsläget vet alla att räntan kommer att stiga, även om vi inte vet exakt när, därför trodde jag att fler skulle välja att binda sina lån. En annan faktor som kan påverka bolåntagarnas val kan vara att man ser amorteringen som en krockkudde. Amorteringen minskar skulden och därmed räknar man med att klara av sina omkostnader trots en kommande högre ränta, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

Bindningstid 2015 2016 2017 Juli 18 Aug 18 Sept-18
3 månader 82 78 66 79 78 78
1-4 år 16 21 33 20 21 21
5-10 år 2 1 1 1 1 1
Totalt 100 100 100 100 100 100

Anm.: Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100. Statistiken för senaste månaden är preliminär.

För mer information, vänligen kontakta: 

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, telefon: 0709-906814, claudia.wormann@sbab.se
Karin Hellgren, Chef Extern kommunikation SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Sedan 2016 är Booli en del av SBAB. Antalet bolånekunder uppgår till cirka 255 000 cirka 300 000 privatpersoner med sparkonto. Antalet medarbetare är cirka 570. Läs mer på: www.sbab.se, www.booli.se, www.facebook.com/sbabbank, www.twitter.com/sbabbank, www.linkedin.com/company/sbab-bank.

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.