Kraftig ökning av lägenheter ger köparna andrum

SBAB har med hjälp av siffror från Booli jämfört hur utbudet av bostadsrätter såg ut i oktober i år med samma period förra året. Utbudet har sorterats efter storlek med fokus på hela Sverige och på kommunerna Stockholm, Malmö och Göteborg.

Utbudsstatistiken som har kategoriserats i grupperna, små 0 - 39 kvadratmeter, medelstora 40 – 79 kvadratmeter, och stora lägenheter 80 kvadratmeter och över visar med tydlighet att det skett en kraftig ökning av bostadsrätter till salu.

Riket som helhet

Storlek Utbud oktober 2016 Utbud oktober 2017
-39 1 615 2 454
40 – 79 8 924 12 980
80 + 4 465 6 545

Stockholm

Storlek Utbud oktober 2016 Utbud oktober 2017
-39 560 913
40 – 79 2 034 2 937
80 + 912 1 267

Malmö

Storlek Utbud oktober 2016 Utbud oktober 2017
-39 60 95
40 – 79 477 753
80 + 287 496

Göteborg

Storlek Utbud oktober 2016 Utbud oktober 2017
-39 89 158
40 – 79 618 830
80 + 264 362

-        Idag kan köpare ägna mer tid åt att titta på olika bostäder, jämföra, fundera och fatta ett beslut, precis som det ska vara vid livets kanske största privatekonomiska affär. Om man funderar ett tag och jämför bostadsköpet med att köpa bil ter det sig lite konstigt att den större affären av de två kringgärdats av mycket kort betänketid, det har varit snabba beslut som styr om du får bostaden eller ej. Så är det inte längre och det är bara sunt, säger Claudia Wörmann, boendeekonom SBAB.

-        I statistiken finns inte nyproduktionen med, addera de bostadsrätterna och du har väldigt mycket att välja på. Det är klart att det påverkar både förmedlingstid och den allmänna uppfattningen om marknadsläget bland människor, då det är nytt, utbudet har ju varit väldigt lågt under en lång tid, säger Claudia Wörmann, boendeekonom SBAB.

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 335 000 och antalet medarbetare till cirka 500. SBAB har Sveriges nöjdaste bolånekunder 2014, 2015 och 2016, enligt SKI, Svenskt Kvalitetsindex. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Om man funderar ett tag och jämför bostadsköpet med att köpa bil ter det sig lite konstigt att den större affären av de två kringgärdats av mycket kort betänketid, det har varit snabba beslut som styr om du får bostaden eller ej.
Claudia Wörmann