Mäklarbarometern tredje kvartalet: Stark villamarknad i Stor-Göteborg säger prognosen

Enligt Göteborgs fastighetsmäklare kommer utbudet av bostäder vara oförändrat tredje kvartalet. 4 av 10 fastighetsmäklare gör den bedömningen. 38 procent bedömer att utbudet av bostadsrätter minskar, 35 procent bedömer det för antalet småhus.  Efterfrågan på småhus ökar (32 procent) mer än för bostadsrätter (19 procent). Säsong kan förklara att efterfrågan på småhus kommer att öka

I SBAB:s Mäklarbarometer har fastighetsmäklare verksamma i landets tre storstadsregioner sedan 2005 fått bedöma marknadsläget utifrån en rad parametrar. Mäklarna bedömer hur senaste kvartalet varit och gör en prognos över kommande tre månader. I och med att fastighetsmäklarna kommer så nära hur både köpare och säljare resonerar kan de tidigt fånga upp det som senare syns i statistiken.

Så här bedöms utbudet bli tredje kvartalet:

Öka Oförändrat Minska
Bostadsrätt 23% 40% 38%
Radhus/Villa 27% 38% 35%

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent.

-  Det handlar om säsong. Tredje kvartalet med juli, augusti och september, tar många en paus från försäljningen de första två månaderna, framförallt vad gäller bostadsrätter, för att återkomma i september igen. Det förklarar fastighetsmäklarnas bedömning på att efterfrågan på småhus kommer att öka mer än för bostadsrätter, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Så här bedömer Göteborgsmäklarna prisutvecklingen tredje kvartalet:

Ökar   kraftigt Ökar   något Oförändrat   Minskar   något Minskar   kraftigt
Bostadsrätt   0 16 81 3 0
Småhus 0 36 44 29 0

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent.

-  Riksbankens räntebesked, signaler om att svensk ekonomi går bra och att vi har låg arbetslöshet kan ge ett visst lugn till bostadsköpare och säljare. Det har skett en gradvis anpassning till amorteringsreglerna samt att det finns en tilltro till marknaden, vilket förstås påverkar viljan och modet att investera i en ny bostad, avslutar Claudia Wörmann.

Fakta om SBAB:s Mäklarbarometer

SBAB:s Mäklarbarometer är en kvartalsvis enkät till 220 fastighetsmäklare i StorStockholm, StorGöteborg och StorMalmö som genomförts sedan 2005. Den görs av Origo Group på uppdrag av SBAB. Den senaste enkäten gjordes från 3 till 17 juni. För fler tabeller och diagram hör gärna av dig.

För mer information, vänligen kontakta: 

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB telefon: 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef: 0724- 51 79 37, erik.wennergren@sbab.se

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Sedan 2016 är Booli en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till cirka 225 000, cirka 330 000 privatpersoner har sparkonto. Antal medarbetare är cirka 630. Läs mer på: sbab.se, booli.se, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.