Ökad andel valde bolån med bindningstid på två år

Report this content

72 procent av de som tecknade nya bostadslån hos SBAB under juli valde  tremånaders bindningtid på sina lån jämfört med 74 procent i juni.  Andelen som valde två års bindningstid ökade markant.

Övriga bindningtider i juli

Av de som band sina räntor i juli (juni inom parentes) valde 7(9) procent ettårig bindningstid och 11 (7) procent tvåårig bindningstid. 6 (5) procent av de som tecknade nya bolån valde treårig bindningstid.

I juli lämnades reporäntan oförändrad på -0,25 procent. Riksbanken aviserade att räntan skulle höjas under andra halvåret 2019 eller en bit in i 2020 om konjunktur- och inflationsutsikterna höll i sig. Sedan dess har ny statistik kommit in som tyder på konjunkturläget försvagats. De flesta bedömarna tror nu att Riksbankens räntehöjning skjuts längre fram i tiden. Utvecklingen gör att både de korta och de lite längre bundna boräntorna förväntas bli historiskt låga även framöver.

- Elva procent av SBAB:s nya bolånetagare valde i juli att binda räntan på två år. Man måste backa tillbaka till sommaren 2017 för att hitta samma höga andel. Uppenbart har intresset för att binda räntan på lite längre tid ökat med de nu mer fördelaktiga räntorna på bolån med längre bindningstid. Sen tror jag att just två år är en överskådlig tidshorisont. Det är lättare att överblicka vad man gör om två år än om fem, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

Bindningstid 2015 2016 2017 Maj 19 Juni 19 Juli 19
3 månader 82 78 66 75 74 72
1-4 år 16 21 33 24 24 26
5-10 år 2 1 1 1 2 2
Totalt 100 100 100 100 100 100

Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100. Statistiken för senaste månaden är preliminär.

För mer information, vänligen kontakta: 

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, telefon: 0709-906814, claudia.wormann@sbab.se
Erik Wennergren, Presschef SBAB, telefon: 0724-517937, erik.wennergren@sbab.se

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Sedan 2016 är Booli en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till cirka 225 000, cirka 330 000 privatpersoner har sparkonto. Antal medarbetare är cirka 630. Läs mer på: sbab.se, booli.se, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

Taggar: