Ökat utbud av nyproducerade bostadsrätter i januari

SBAB har med hjälp av siffror från Booli jämfört utbudet på bostadsrättsmarknaden i januari i år med samma period förra året. Resultatet visar att det finns fler bostadsrätter till salu på nyproduktionsmarknaden i år jämfört med förra året. I tre län har utbudet minskat.

67 procent av nyproduktionsmarknaden i storstadsregionerna

Förra året fanns det totalt 19 016 nyproducerade bostadsrätter till salu i Sverige, i år fanns det 20 815.

Av de totalt 20 815 nya bostadsrätterna var 13 798 till salu i storstadslänen. 2 653 nyproducerade bostadsrätter var i januari i år till salu i Skåne län, 7 822 i Stockholms län och 3 323 i Västra Götalands län. 67 procent av det totala utbudet av nyproducerade bostadsrätter var till salu i landets tre storstadsregioner. Det är en minskning sedan samma tid förra året då 71 procent av alla nyproducerade bostadsrätter till salu fanns i storstadsregionerna.

-  I Sverige som helhet ökade antalet bostadsrätter på nyproduktionsmarknaden i januari jämfört med förra året. Utbudet har dock minskat i Stockholms län, i Uppsala län och i Västerbotten. Man har helt enkelt slagit av på takten, i Stockholm och Uppsala anpassar man sig till vikande efterfrågan. Det sker en anpassning helt enkelt, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Begagnade bostäder har däremot minskat

Totalt sett har utbudet av begagnade bostadsrätter till salu minskat. I Jämtland, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerbotten, Örebro och Östergötlands län har antalet lägenheter till salu minskat i år jämfört med samma period förra året. Förra året fanns det 19 753 begagnade bostadsrätter till salu i januari. I år fanns det 18 222.

-  Sammanställningen är en påminnelse om att Sveriges bostadsmarknad inte är en enda och att Stockholm inte är norm. På vissa orter och i län utanför storstadsregionerna har man aldrig känt igen sig i beskrivningen av nyproduktionsmarknaden, utan det har tuffat på som vanligt, avslutar Claudia Wörmann.

Antal bostadsrätter till salu sorterat efter län januari 2018 och 2019

Län Begagnatmarknaden januari 2018 Begagnatmarknaden januari 2019 Nyproduktion januari 2018 Nyproduktion januari 2019
Riket 19 753 18 222 19 016 20 815
Blekinge 93 99 22 132
Dalarna 275 306 135 79
Gotland 105 105 38 81
Gävleborg 262 301 88 180
Halland 224 241 241 269
Jämtland 237 231 44 49
Jönköping 267 310 291 344
Kalmar 211 216 76 112
Kronoberg 176 176 328 428
Norrbotten 212 254 118 230
Skåne 2 253 2 261 2 046 2 653
Stockholm 9 205 7 612 8 962 7 822
Södermanland 358 400 409 774
Uppsala 1 011 994 1 747 1 552
Värmland 306 328 187 252
Västerbotten 342 316 143 306
Västernorrland 313 338 252 221
Västmanland 401 424 355 427
Västra Götaland 2 460 2 282 2 523 3 323
Örebro 433 423 584 644
Östergötland 609 605 427 737

Källa: Booli

För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, telefon: 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se
Erik Wennergren, Presschef SBAB, telefon: 0724-51 79 37, erik.wennergren@sbab.se

Om statistiken
Utbudet nyproduktion  

Visar antal bostadsannonser som varit aktiva någon gång under januari 2018 och 2019. Inkluderar inte planerade bostäder men bostäder som är under uppförande och som är bokningsbara.

Utbudet succession (begagnade bostäder)

Visar antal bostadsannonser som varit aktiva någon gång januari 2018 och 2019.  

Felmarginaler

Då mäklare eller byggherrar byter publiceringssystem kan detta påverka statistiken på grund av att det uppstår dubbletter under perioden.

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Sedan 2016 är Booli en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till cirka 225 000, cirka 330 000 privatpersoner har sparkonto. Antal medarbetare är cirka 630. Läs mer på: sbab.se, booli.se, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.