SBAB höjer bolåneräntorna med 3 månader, 1 års och 2 års bindningstid

SBAB höjer räntan för bolån med 3 månaders, 1 års och 2 års bindningstid med 0,15–0,25 procentenheter. Listräntorna för lån med övriga bindningstider lämnas oförändrade. Ändringarna gäller från och med idag den 21 december 2018.

Riksbanken meddelade den 20 december att reporäntan höjs med 0,25 procent till minus 0,25 procent. Samtidigt signalerade Riksbanken att räntan kommer att fortsätta höjas i långsam takt de kommande åren.

De korta marknadsräntorna, däribland 3 månader STIBOR, har sedan en tid stigit bland annat till följd av Riksbankens förväntade reporäntehöjning. Med anledning av ökade upplåningskostnader för korta räntebindningstider höjer SBAB räntorna från och med fredagen den 21 december för bolån med 3-månader,1-års och 2-års bindningstid med 0,15–0,25 procentenheter.

SBAB:s lägsta bolåneränta för bolån med 3-månaders bindningstid är efter höjningen 1,21 procent, vilket erbjuds kunder med en belåningsgrad om högst 40% och lånebelopp om lägst 3,9 mnkr, samt där bostaden har energiklass A eller B.

I tabellen nedan framgår SBAB:s listräntor samt genomsnittsräntor för november, för bolån. Listräntorna gäller även för bolån förmedlade via SBAB:s samarbetspartners ICA Banken och Sparbanken Syd.

Bindningstid  Förändring (procentenheter) Listränta (%) Genomsnittsränta, november (%)
3 månader +0.25  1.74  1.32
1 år +0.25  1.74  1.33
2 år         +0.15  1.84  1.54
3 år Oförändrad 1.89  1.76
4 år Oförändrad  2.11  1.96
5 år                 Oförändrad  2.31  2.15
7 år Oförändrad  2.75  2.55
10 år Oförändrad  3.24  3.11

I SBAB:s modell för räntesättning avgör bostadens belåningsgrad och lånets storlek vilken bolåneränta som erbjuds. Om bostaden är energieffektiv blir bolåneräntan ännu lägre genom att för Energiklass A, B eller C erbjuds ränterabatt om 0,10 procent för A och B samt 0,05 procent för C. Bolånet blir då ett Grönt bolån.

SBAB:s kunder kan enkelt räkna ut vilken ränta de erbjuds på www.sbab.se/bolanekalkyl eller genom att kontakta kundservice på telefon 0771-45 30 00.

För mer information, kontakta gärna:
Erik Wennergren, presskontakt SBAB
Telefon: 0724-51 79 37
e-post: erik.wennergren@sbab.se

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Sedan 2016 är Booli en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till cirka 255 000, cirka 300 000 privatpersoner har sparkonto. Antal medarbetare är cirka 570. Läs mer på: sbab.se, booli.se, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Dokument & länkar