SBAB:s årsredovisning 2017 finns nu tillgänglig online

Report this content

SBAB Bank AB (publ) har idag publicerat följande information på sin hemsida:

- Årsredovisning 2017 (inklusive hållbarhetsredovisning)                              

- Information om kapitaltäckning och riskhantering 2017 (Basregelverkets Pelare 3)

Samtliga publikationer hittas via sbab.se/ir.

Bilagor: Årsredovisning 2017 och Information om kapitaltäckning och riskhantering 2017.

För mer information, vänligen kontakta: 

Karin Hellgren, Informationschef SBAB

Telefon: 0706 68 38 24

E-post: karin.hellgren@sbab.se 

Denna information är sådan information som SBAB Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2018 kl. 08.00 CET. 

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 550. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Taggar: