SBAB:s årsredovisning 2017 finns nu tillgänglig online

SBAB Bank AB (publ) har idag publicerat följande information på sin hemsida:

- Årsredovisning 2017 (inklusive hållbarhetsredovisning)                              

- Information om kapitaltäckning och riskhantering 2017 (Basregelverkets Pelare 3)

Samtliga publikationer hittas via sbab.se/ir.

Bilagor: Årsredovisning 2017 och Information om kapitaltäckning och riskhantering 2017.

För mer information, vänligen kontakta: 

Karin Hellgren, Informationschef SBAB

Telefon: 0706 68 38 24

E-post: karin.hellgren@sbab.se 

Denna information är sådan information som SBAB Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2018 kl. 08.00 CET. 

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 550. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.