SCB:s inflationsutfall pekar på fortsatt låga rörliga boräntor i närtid

Dagens inflationsutfall från SCB pekar på fortsatt svagt inflationstryck i svensk ekonomi och   låga rörliga boräntor i närtid. Trots negativ reporänta och en mycket svag kronkurs som borde öka den importerade inflationen har den underliggande inflationen rensad för energipriser sjunkit trendmässigt ända sedan halvårsskiftet 2017.

Dagens inflationsutfall från SCB mätt med KPIF (konsumentprisindex med fast ränta) i oktober kom in lägre än Riksbankens bedömning i den senaste penningpolitiska rapporten. Även om inflationen mätt med KPIF fortsatt ligger över inflationsmålet visar KPIF-XE, det vill säga KPIF rensat för energipriser, som ofta är volatila, på ett fortsatt svagt underliggande inflationstryck i svensk ekonomi. 

-       Vår bedömning i Boräntenytt som publicerades i förra veckan är att majoriteten i Riksbankens direktion verkligen vill säkerställa att även den underliggande inflationen rensad för energipriser kommer upp något innan reporäntan höjs med 25 punkter. Dagens publicerade inflationsutfall från SCB stöder den slutsatsen och ökar sannolikheten för att Riksbanken väntar till i februari med att höja reporäntan, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

-       Trots negativ reporänta och en mycket svag kronkurs som borde öka den importerade inflationen har den underliggande inflationen rensad för energipriser sjunkit trendmässigt ända sedan halvårsskiftet 2017, säger Robert Boije.

 Utfallet ligger i linje med de antaganden som låg till grund för SBAB:s senaste boränteprognos enligt vilket den rörliga boräntan ligger på 2,6 procent och femåringen på 3,5 procent den 1 januari 2022.   

Boräntenytt nr 4 2018 finns att ladda ner här

Inflationsutfall i oktober 2018

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, SBAB
Telefon: 070-269 45 91
E-post: robert.boije@sbab.se

Karin Hellgren, Chef Extern kommunikation, SBAB
Telefon: 070-668 38 24
E-post: karin.hellgren@sbab.se


SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Sedan 2016 är Booli en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till cirka 255 000, cirka 300 000 privatpersoner har sparkonto. Antal medarbetare är cirka 570. Läs mer på: sbab.se, booli.se, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar