Svårbegripliga årsredovisningar försvårar bostadsaffären

SBAB har sammanställt svaren från närmare 500 personer boende i bostadsrätt i en undersökning om bostadsrätter. En av frågorna var om man studerat föreningens årsredovisning innan ett köp. Endast 35 procent svarar att de studerat föreningens årsredovisning mycket noga. 

Bortsett från de 35 procent som svarade att de studerade årsredovisningen mycket noga så uppgav 41 procent att de åtminstone tittade igenom den och 9 procent bläddrade igenom den. 12 procent tittade inte alls och 3 procent kommer inte ihåg.

-        Vi kan prata oss hesa om hur viktigt det är att granska föreningens ekonomi inför ett bostadsrättsköp. Vår undersökning visar det jag misstänkt, att många har förstått att de ska läsa årsredovisningen innan ett köp, men de vet inte vad de ska titta på, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

Hur gjorde du vid ditt senaste bostadsrättsköp:

Andel ja i procent
Läste årsredovisningen men förstod inte vad jag skulle kolla på 31 %
Bad om hjälp av en bekant/släkting 28 %
Tog hjälp av fastighetsmäklaren för att förstå 26 %
Hade gärna betalat någon för att hjälpa mig förstå 24 %
Fanns inte tid att granska 17 %
Lite pinsamt att inte kunna tolka föreningens ekonomi       14 %

-        Jag är övertygad om att de som inte bara läser en årsredovisning utan också kan tolka siffrorna är tillvanda antingen genom tidigare affärer, erfarenhet eller yrket. För andra är det rena fikonspråket och om man inte förstår det man läser kan man inte göra ett välgrundat köp. Bedrövligt faktiskt, det är dags att göra årsredovisningarna mer pedagogiska, avslutar Claudia Wörmann.SBAB frågade om man någon gång undvikit att köpa en bostadsrätt på grund av hur föreningens ekonomi sett ut.  75 procent svarade aldrig. 20 procent sa att det skett någon gång och övriga 5 procent att det skett flera gånger.

Om undersökningen

Undersökningen skickades ut via mail som en webbenkät 2017-07-04 med en påminnelse 2017-07-07. Antalet svar är 493.

För mer information, vänligen kontakta: 

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, telefon:0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se
Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 335 000 och antalet medarbetare till cirka 500. SBAB har Sveriges nöjdaste bolånekunder 2014, 2015 och 2016, enligt SKI, Svenskt Kvalitetsindex. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vår undersökning visar det jag misstänkt, att många har förstått att de ska läsa årsredovisningen innan ett köp, men de vet inte vad de ska titta på,
Claudia Wörmann