Tremånaders fortfarande poplärast

68 procent av de som tecknade nya bostadslån hos SBAB i januari valde kortast möjlig bindningstid. Det är en ökning sedan december då 65 procent valde tremånaders bindningstid

68 procent valde kortast bindningstid av de som tecknade nya bolån i januari, vilket är en ökning sedan december. Det är samma andel (68 procent) som i november.

Bindningstider på upp till tre år ökar

Av de som band sina räntor i januari ( december månad inom parentes) valde 13(17) procent ettårig bindningstid och 8 (8) procent tvåårig bindningstid. 8(6) procent av de som tecknade nya bolån valde treårig bindningstid.

I december höjde Riksbanken reporäntan till -0,25 procent. Den första höjningen på 7 år.

-  Även om nästan 7 av 10 väljer kortast möjlig bindningtid har diskussioner om kommande räntehöjningar knappast undgått någon. De som väljer att binda gör det på upp till tre år. Om fler trott att räntorna kommer att stiga snabbt, givet att man planerar att bo kvar, hade vi sett en ökning av andelen låntagare som väljer de ännu längre räntebindningtiderna,  säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

Bindningstid 2015 2016 2017 Nov 18 Dec 18 Jan 18
3 månader 82 78 66 67,5 65 68
1-4 år 16 21 33 30 32 30
5-10 år 2 1 1 2 2 2
Totalt 100 100 100 100 100 100

Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100. Statistiken för senaste månaden är preliminär.

För mer information, vänligen kontakta: 

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, telefon: 0709-906814, claudia.wormann@sbab.se
Erik Wennergren, Presskontakt telefon: 0724- 51 79 37, erik.wennergren@sbab.se

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Sedan 2016 är Booli en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till cirka 255 000, cirka 300 000 privatpersoner har sparkonto. Antal medarbetare är cirka 570. Läs mer på: sbab.se, booli.se, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera