Tremånadersränta är förstahandsvalet

Under juli valde 79 procent av de som tecknade nya bolån hos SBAB att binda räntan på tre månader. Det är ingen förändring sedan i juni.

79 procent valde kortast möjlig bindningstid av de som tecknade nya bolån i juli. Trenden med att välja tremånadersränta håller i sig.

- Jag tolkar det som att människor räknar med låg ränta framöver. Med rörlig ränta finns ju valmöjligheten, den som senare vill binda kan ju göra det, när allt annat med den ny bostaden är på plats, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

I juli valde 12 procent ettårig bindningstid och 5 procent tvåårig bindningstid. 3 procent av de som tecknade nya bolån valde treårig bindningstid. De senaste fem åren har tremånadersräntan varit förstahandsvalet under alla månader utom två. I januari och februari 2017 var det fler som valde lån med bindningstid på två år, det hör ihop med att SBAB sänkte räntan för just den bindningstiden.

I juli meddelade Riksbanken att räntan lämnas oförändrad och det gör även räntebanan, prognosen för när det kan bli höjning. Det innebär att Riksbanken fortfarande spår en höjning av räntan under årets sista kvartal.

- Det är mycket att tänka på vid ett bostadsköp, och bolånet är en viktig del. Det kan vara bra att på egen hand räkna ut vad en ränteökning skulle innebära för den som väljer rörlig ränta, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

Bindningstid 2015 2016 2017 Maj -18 Juni -18 Juli -18
3 månader 82 78 66 78 79 79
1-4 år 16 21 33 22 21 20
5-10 år 2 1 1 1 1 1
Totalt 100 100 100 100 100 100

Anm.: Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100. Statistiken för senaste månaden är preliminär.

För mer information, vänligen kontakta: 

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, telefon: 0709-906814, claudia.wormann@sbab.se
Karin Hellgren, Chef Extern kommunikation SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Sedan 2016 är Booli en del av SBAB. Antalet bolånekunder uppgår till cirka 255 000 cirka 300 000 privatpersoner med sparkonto. Antalet medarbetare är cirka 530. Läs mer på: www.sbab.se, www.booli.se, www.facebook.com/sbabbank, www.twitter.com/sbabbank, www.linkedin.com/company/sbab-bank.

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera