Välmående äldre medan de yngre mår dåligt

SBAB har sammanställt svaren från 1 044 personer mellan 20 och 80 år. SBAB ville bland annat ta reda på hur den egna bostadssituationen påverkar och i vilken utsträckning boendet får människor att må bra.

Min boendesituation påverkar mig och jag mår bra

 De flesta mår bra
7 av 10 svarar ja på påståendet att min bostadssituation påverkar mig och jag mår bra. Sorterat efter ålder ser man tydliga mönster att välmåendet kopplat till boendet ökar med ålder. 82 procent av de mellan 56 till 80 år upplever att boendesituationen påverkar välmåendet positivt.

I åldersgruppen 20 till 29 år upplever endast 53 procent att bostadssituationen påverkar välmåendet positivt.

- Det finns en stor skevhet i detta, och speglar att det är allra svårast för de yngsta på bostadsmarknaden. Svaren i vår undersökning är en tydlig signal på hur central en egen bostad är inte bara för den egna utvecklingen utan helt uppenbart även för välbefinnandet, säger Claudia Wörmann,

Om undersökningen
SBAB har låtit CINT/Snabba Svar genomföra en enkätundersökning i slutet av juni 2016. I enkäten har 1 044 personer i åldern 20-80 år svarat på frågor.

Kontaktuppgifter
Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB 0709 906814, claudia.wormann@sbab.se
Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 450. SBAB har Sveriges nöjdaste bolånekunder 2014 och 2015, enligt SKI, Svenskt Kvalitetsindex. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

En egen bostad är central för utveckling och helt uppenbart även för välbefinnandet.
Claudia Wörmann