Vart är vi på väg? Boräntenytt nr 1/2018

Report this content

Stigande boräntor – kan vara gynnsamt att binda räntan nu

SBAB återlanserar idag "Boräntenytt" efter en tids uppehåll. Boräntenytt kommer att ges ut ca sex gånger per år jämte ett "Makronytt" under SBAB:s nya publikationsserie Vart är vi på väg?

Vid sidan av en genomgång av den senaste tidens ränteutveckling tillhandahålls i Boräntenytt en boränteprognos och, givet prognosen, en bedömning av huruvida det kan vara läge att binda räntan på hela eller delar av bolånet.

Inflationsförväntningar som mer varaktigt legat kring Riksbankens inflationsmål och stigande globala långräntor har bidragit till att de långa boräntorna stigit något i Sverige det senaste året. Ett fortsatt måttligt inflationstryck och Riksbankens svårigheter att helt få upp inflationen till målet på 2 procent har dock bidragit till att de korta räntorna inte rört sig uppåt.

Högtrycket i svensk ekonomi talar ändå för att både de korta och långa boräntorna är på väg uppåt, om än i långsam takt. De rörliga boräntorna förväntas enligt prognosen att ligga på 1,7 procent  januari 2019 och på 2,1 procent januari 2020. Boräntorna på bindningstider mellan 1 och 5 år bedöms vid samma tidpunkter ligga på i genomsnitt 2,0 respektive 2,5 procent. För bindningstider över 5 år bedöms boräntorna ligga på i genomsnitt 2,8 respektive 3,5 procent vid samma tidpunkter.

Enligt prognosen kan det för den låntagare som vill ha en mer förutsägbar räntekostnad framöver just nu vara ett gynnsamt läge att välja en kortare bunden ränta på en viss del av eller hela bolånet.

För mer information, kontakta gärna:
Karin Hellgren, Informationschef SBAB

Telefon: 0706-68 38 24
E-post:
karin.hellgren@sbab.se

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Taggar: