Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ): Potential för kraftigt sänkta finansieringskostnader efter S&P:s BB rating

S&P Global Ratings har idag meddelat att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Samhällsbyggnadsbolaget” eller ”Bolaget”), moderbolag till SBB i Norden AB (publ), har erhållit en BB rating med stabila utsikter från S&P. Detta är Samhällsbyggnadsbolagets andra publika rating från ett ledande kreditvärderingsinstitut och två steg högre än den första rating bolaget erhöll i november 2017.

”En stark rating från S&P skapar potential för kraftigt sänkta finansieringskostnader och därmed högre resultat per aktie.” säger Ilija Batljan, VD och grundare för Samhällsbyggnadsbolaget.

Ratingen lyfter fram Samhällsbyggnadsbolaget högkvalitativa lågriskportfölj med svenska hyresrätter och nordiska samhällsfastigheter med starka kassaflöden där kommun eller stat står som garant för hyresgästerna.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som SBB i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 januari 2018 kl. 09.43 CET.

Om SBB i Norden AB (publ)

SBB i Nordens obligationer handlas på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm (symbol SBBIN 001 och SBBIN 002). Bolaget är ett helägt dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ). SBB i Norden äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Sverige samt även samhällsfastigheter i Norden. Bolagets affärsidé är att vara en naturlig och pålitlig samarbetspartner till den offentliga sektorn i Norden genom att långsiktigt äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter. Bolaget ska också långsiktigt äga, förvalta och utveckla bostäder samt som samhällsbyggare och långsiktig samarbetspartner till kommuner, landsting och statliga myndigheter bedriva ett aktivt arbete i syfte att skapa byggrätter för bostäder. Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se/sbb-norden-ab.

Prenumerera