”Äntligen kan industrin för gummitillverkning bli miljövänlig”

Enviros återvunna kimrök medför kraftigt minskad miljöpåverkan

Den första kommersiella gummiprodukten innehållande 100 procent återvunnen kimrök, det är resultatet av Enviros samarbete med gummitillverkaren AnVa Polytech. Genombrottet är ett stort steg framåt för Enviro vars återvunna kimrök medför mer än 60 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med när nyproducerad kimrök används.

– Att vi har tagit fram marknadens första produkt bestående av enbart återvunnen kimrök som möter alla kvalitetskrav är en framgång för hela industrin. Marknaden är så klart väldigt stor, vår målsättning är att kraftigt minska miljöpåverkan i hela däck- och gummiindustrin, säger Martin Hagbyhn, vd för Enviro.Enviros patenterade teknik bygger på att återvinna kimrök ur uttjänta bildäck som sedan används för att producera miljövänliga gummiprodukter. Kimrök är en viktig komponent i gummi och utgör cirka en tredjedel av ett bildäck. I en rapport från 2010 visar WWF att användning av Enviros återvunna kimrök medför mer än 60 procent lägre koldioxidutsläpp än vid användning av nyproducerad kimrök.

–  Vårt mål är att tillgängliggöra tekniken på marknaden så att fler aktörer kan börja använda sig av återvunna resurser i sin produktion. Uttjänta däck, som annars utgör ett stort miljöproblem, blir med vår teknik istället en tillgång som markant minskar behovet av att utvinna fossila bränslen inom gummiindustrin, säger Martin Hagbyhn.

Sedan hösten 2014 har Enviro samarbetat med AnVa Polytech för att kvalitetssäkra tillverkningsprocessen och den färdiga miljögummiprodukten. Att kvalitetskraven nu uppfylls är ytterligare ett steg i utvecklingen mot en hållbar gummiproduktion.

– Nu vet vi att vi kan tillverka och leverera återvunnen kimrök av hög kvalitet för användning i kommersiell produktion. Vi har redan kontakt med flera stora gummitillverkare och den här framgången kommer att öka intresset för vår teknik och efterfrågan på återvunnen kimrök ytterligare, säger Martin Hagbyhn.

Nästa steg är att tillsammans med gummiindustrin utföra fler tester så att den återvunna kimröken kan ersätta en större del av det totala behovet av nyproducerad kimrök. Nu kommer Enviro dessutom fokusera mer på att sälja kompletta anläggningar för återvinning av däck.

– Med tanke på hur många däck som tillverkas i världen är marknadspotentialen för återvunnen kimrök väldigt stor. Nu kan vi erbjuda industriella investerare återvinningsanläggningar vilket på sikt kommer att medföra stora miljövinster, säger Martin Hagbyhn, vd för Enviro.


För mer information, vänligen kontakta:
Martin Hagbyhn, vd, tel: +46 (0)733-76 57 00, martin.hagbyhn@envirosystems.se
Stig-Arne Blom, styrelseordförande, tel:+46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är ett miljöföretag som erbjuder lönsam återvinning av däck och förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget säljer kompletta miljöanläggningar till industriella investerare och driver dessutom en egen anläggning för uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Enviro som har huvudkontor i Göteborg grundades 2001, har 20 personer anställda och är börsnoterat på Nasdaq First North med Erik Penser som certifierad advisor. www.envirosystems.se

Taggar:

Om oss

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, ca@mangold.se, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Att vi har tagit fram marknadens första produkt bestående av enbart återvunnen kimrök som möter alla kvalitetskrav är en framgång för hela industrin.
Martin Hagbyhn, vd för Enviro.