Citat

Jag är mycket nöjd med dagens transaktion, det är en viktig milstolpe som visar på att Enviros investment case attraherar flera högkvalitativa institutionella investerare. Vi har nu den finansiella flexibilitet som krävs för att möjliggöra en accelererad utbyggnad av däckåtervinningsanläggningar i Europa tillsammans med våra joint venture-partners, samtidigt som vi själva kan fokusera på våra kärnkompetenser, och fortsätta vår resa mot att göra däckbranschen cirkulär.
Alf Blomqvist, Styrelseordförande
Detta är verkligen en ”game-changer” i branschen. Jag tror att detta kommer att bana vägen för pyrolys och möjligheterna för hållbara material och cirkulär ekonomi – både för kimrök och pyrolysolja från däck. De tre olika parterna [Enviro, Antin Infrastructure Partners, Michelin] bidrar alla med betydande och viktiga erfarenheter.
Thomas Sörensson, vd Enviro
Genombrottet med Antin var ingen slump utan resultatet av en medveten strategi där vi steg för steg identifierade och genomförde de åtgärder som krävdes för att lyckas.
Alf Blomqvist, ordförande Enviro
Jag är mycket stolt och glad över dagens offentliggörande som innebär ett erkännande av Enviros marknadsledande teknologi för utvinning av värdefulla råvaror ur däck. Med Antins långa erfarenhet av att skala infrastrukturplattformar och deras starka industriella expertis, samt Michelins världsledande position inom hållbara däck, har vi hittat utmärkta partner för att tillsammans accelerera vår paneuropeiska expansion och bidra till att göra däckindustrin cirkulär. Vi kommer nu att kunna fokusera på vår kärnverksamhet och våra kompetenser inom teknologi- och materialutveckling, optimering och kvalitetskontroll.
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro
Hur sanktionerna påverkar Enviro går inte att bedöma i nuläget, men många bolag ser över sina långsiktiga risker kopplat till materialförsörjning från olika länder. Det är viktigt att marknaden informeras om att vi följer utvecklingen nu när bolag inom EU potentiellt upplever en begränsad tillgång på kimrök.
Thomas Sörensson, vd Enviro
Den här ordern är ännu ett exempel på det ökande intresset för den olja vi kan återvinna och leverera till marknaden. Ökande volymkrav bland kunderna bekräftar också det behov av en utbyggd återvinningskapacitet som vi identifierat och baserat vår expansionsplan på.
Thomas Sörensson, vd för Enviro
Industrin börjar inse att ökad cirkularitet är ett måste och att den teknologi som Enviro tagit fram kommer att vara helt avgörande för omställningen. Michelins och Bridgestones bedömning av kommande behov av återvunnen kimrök är ett tydligt bevis på detta.
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro
Den här ordern är mycket viktig för oss eftersom den innebär ännu en bekräftelse på den kommersiella potentialen i vår olja och vår återvinningsteknologi. Att en stor aktör inom oljebranschen på vår egen hemmamarknad tar det här steget ger viktigt stöd för såväl vår svenska som internationella expansion.
Thomas Sörensson, vd för Enviro
Tack vare vår unika återvinningsteknologi kan vi hjälpa däckindustrin att möta de krav som såväl fordonstillverkare som kunder ställer när det gäller att minska utsläppen av koldioxid och få till en mer cirkulär hantering av värdefulla råmaterial. Vår ISCC-certifierade kimrök och olja möjliggör omställningen inom flera industrier och vi genomför nu vår expansionsplan för att möta den kraftigt ökade efterfrågan som vi förväntar oss.
Thomas Sörensson, vd för Enviro
Det här är en synnerligen strategisk rekrytering eftersom vi i Fredrik Alpner hittat en person som har precis den erfarenhet och den kompetens som är kritisk för just den fas som Enviro nu går igenom. Fredrik Alpner kommer att få en nyckelroll i vår fortsatta utveckling och rekryteringen innebär att vi tar ytterligare ett viktigt steg i arbetet med att industrialisera vår teknologi och genomföra vår expansionsplan.
Thomas Sörensson, vd Enviro.
De senaste åren har det hänt oerhört mycket spännande i bolaget och flera avgörande steg mot ökad kommersialisering och industrialisering har tagits. Enviro var tidigt ute med att se möjligheterna med mer effektiv återvinningsteknologi och mer cirkulära metoder. Det är förstås mycket glädjande att världen äntligen börjar komma i kapp bolaget i det avseendet.
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro.
Att lånet konverteras till stöd är förstås bra rent finansiellt men det viktigaste är att det är ytterligare konkret bevis för hur vi steg för steg genomför och förverkligar vår kommersialisering och expansion.
Thomas Sörensson, vd för Enviro
Världen har under den gångna hösten dessutom fått en tydlig påminnelse om det akuta behovet av minskad klimatpåverkan och en ökad cirkulär användning av värdefulla råvaror. Det motiverar verkligen oss, våra leverantörer och kunder.
Thomas Sörensson, vd Enviro
Vår olja kan därmed kraftigt förbättra producenternas möjligheter att möta reduktionskraven som bygger på beskattning utifrån andel fossil råvara.
Thomas Sörensson, vd Enviro
Vi är otroligt glada över att vårt arbete återigen uppmärksammas internationellt. Industrin och däckbranschen gör stora kliv mot en mer hållbar framtid och där är Enviros teknik en viktig komponent för att lyckas uppnå cirkulära flöden.
Thomas Sörensson, vd Enviro
Tack vare vår teknologi har flera aktörer inom däck- och gummiindustrin redan idag ökat hållbarheten och i takt med att vi bygger ut vår industriella bas kommer vi att än mer kunna bidra till den omställning som alla i branschen strävar efter.
Thomas Sörensson, vd Enviro
Certifieringen är en milstolpe i bolagets utveckling eftersom den innebär att det blir lättare för våra kunder att med hjälp av vår olja och kimrök nå sina hållbarhetsmål. Därigenom blir kundnyttan och det kommersiella värdet av både vår teknologi och våra produkter ännu tydligare.
Thomas Sörensson, vd för Enviro
I Storbritannien finns få däcktillverkare så den lokala efterfrågan på kimrök är liten. Det är dock lätt att exportera återvunnen kimrök och eftersom den globala efterfrågan är god ser vi inga som helst problem att sälja även kimröken. Sammanfattningsvis gör det att vi ser goda grundläggande förutsättningar för att etablera anläggningar baserade på vår återvinningsteknologi även i Storbritannien.
Thomas Sörensson, vd för Enviro
Återigen visar Michelin att det inte finns någon motsättning mellan ökad hållbarhet och hög prestanda inom däckbranschen. Det här innebär inte bara ännu en bekräftelse på möjligheterna för återvunnen kimrök utan skänker också stor trovärdighet åt Michelins långsiktiga ambition att alla däck så småningom kommer att helt och hållet bestå av miljöanpassade material.
Thomas Sörensson, vd för Enviro
Hur många beror förstås på hur stor anläggningen blir och vilka volymer som vi kommer att återvinna men att den här typen av anläggningar genererar nya jobb råder det inget tvivel om.
Thomas Sörensson, vd för Enviro
Det är förstås fantastiskt kul att Michelin redan några månader efter att vi ingick vårt strategiska partnerskap introducerar ett racingdäck som inte bara är mer hållbart tack vare vår teknologi, utan också visat sig ha bättre prestanda. Det är ännu ett bevis för att det inte finns någon motsättning mellan ökad hållbarhet och hög kvalitét vilket bådar väldigt gott för den fortsatta utvecklingen av produkter baserade på våra återvunna material.
Thomas Sörensson, vd på Enviro
Innovation är kärnan i den cirkulära ekonomin och en nödvändighet för en hållbar framtid, vilket är själva grundvalen till Enviros verksamhet. Uppmärksamhet som detta är en viktig del i att sprida global kännedom för utvecklingen inom vår industri och för Enviro. Det befäster även vår position som den ledande aktören vilket stärker fundamentet i vår expansion. Vi är hedrade över utmärkelsen.
Thomas Sörensson, vd Enviro
Genom partnerskapet med Michelin kommer vi att få till stånd vår första fullskaliga återvinningsanläggning vilket är avgörande för att kunna skala upp och kommersialisera vår teknologi. Partnerskapet ihop med en ledande däcktillverkare ger oss också oöverträffade möjligheter att förbättra både vår återvunna kimrök och pyrolysolja vilket förstås ytterligare stärker vår position på marknaden.
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro
Det är många delar som måste komma på plats innan allt är klart och det har tyvärr tagit längre tid att slutföra våra förhandlingar än vad vi tidigare bedömde. Båda parter är dock fortsatt lika övertygade om de stora fördelarna med vårt planerade strategiska partnerskap och därmed lika fast beslutna att få det på plats.
Thomas Sörensson, vd Enviro
Trots pandemin och efterföljande förseningar har vi nu lyckats slutföra våra förhandlingar rörande ett strategiskt partnerskap med Michelin. Det här är förstås en mycket viktig milstolpe för Scandinavian Enviro Systems och med tank.e på Michelins position på den globala däckmarknaden utgör det en viktig bekräftelse av vår teknologi. Att det skulle bli så utdragna förhandlingar var aldrig en del av planen men en positiv aspekt av det är att både Michelin och andra internationella tillverkare fått mer tid på sig att med mycket goda resultat testa vår återvunna kimrök. Det här tillsammans med den nu nådda överenskommelsen bådar gott för framtiden.
Enviros styrelseordförande Alf Blomqvist
En övergång till återvunnen kimrök som ger gummiblandningen samma eller bättre prestanda än när jungfrulig kimrök används, ligger i linje med Trelleborgs uppsatta mål kring att reducera utsläppen av CO2 (GWP) både från företagets processer och produkter.
Carl Cumming, Material Development Manager på Trelleborg Mixing Forsheda AB
Baserat på marknadens gensvar och våra egna beräkningar bedömer vi att oljan som återvinns ur uttjänta däck kommer att kunna bidra till att kraftigt öka intäkterna från återvinningsanläggningar baserade på vår teknologi.
Thomas Sörensson, vd för Enviro
Våra förhandlingar fortsätter med oförminskad styrka men bland annat på grund av den pågående pandemin med tillhörande reserestriktioner har vi inte kunnat gå fram lika fort som vi hoppats. Vi har därför nu gemensamt beslutat att förlänga vår avsiktsförklaring till slutet av oktober i år och vår gemensamma bedömning är nu att vi skall kunna komma med ny information om vårt strategiska partnerskap senast under slutet av oktober i år.
Thomas Sörensson, vd på Enviro
Min roll blir att säkerställa ett smidigt samarbete mellan kunder och samarbetspartners, se till att vi följer budget, lever upp till uppsatta villkor och att kvalitetssäkra Enviros leveranser. Jag tror att mina erfarenheter inom energi och industri kommer att kunna bidra till en gynnsam utveckling.
Maria Tiger, ny projektledare på Enviro
Michelin är en av världens ledande däcktillverkare och det här samarbetet gör att vi kan etablera oss globalt på ett sätt som vi aldrig hade klarat på egen hand.
Enviros styrelseordförande Alf Blomqvist
Enviros teknologi blir allt mer aktuell i takt med att fler industrier blir miljömedvetna. För fem år sedan var få intresserade av CO2-negativ produktion, men idag pratar de flesta om CO2-reduktion.
Olov Ershag, COO på Enviro
Enviros patenterade teknologi följer europeisk lagstiftning gällande avfallsförbränning och är mycket konkurrenskraftig i Indien. En av drivkrafterna för vår teknologi i Indien bedöms vara kopplad till producentansvar, något som bekräftades under möten med bland annat däcktillverkare. Vi har redan nu på hemmaplan genomfört ett uppföljande möte med en indisk däcktillverkare.
Fredrik Olofsson, säljchef på Enviro
Vår produktion har en längre tid arbetat i enlighet med båda certifieringarna, att formellt vara certifierade är viktigt i våra kunddialoger då det ofta ställs krav på det.
Thomas Sörensson, vd Enviro
EnviroCB C550 kan ersätta jungfrulig kimrök med upp till 100 procent i ett nytt tillämpningsområde inom infrastruktur. Det betyder mycket att en internationell gummiproducent godkänner materialet och genomför produktionstester vilket även gynnar våra framtida anläggningsköpare.
Thomas Sörensson, vd Enviro
De senaste åren har en tydlig förflyttning skett på marknaden för återvinning av material generellt. Både politiska och fundamentala marknadskrafter har främjat en tydligare fokusering på att minska resursförbrukningen och ersätta förbränning med materialåtervinning i större utsträckning än tidigare.
Thomas Sörensson, vd Enviro
Den starkaste drivkraften för Enviro är att flertalet stora aktörer i däckbranschen uttryckligen ska öka andelen återvunnet material i nytillverkade däck.
Thomas Sörensson, vd Enviro
Att leverera material till Volvo Cars under två år är ett riktigt kvalitetsjubileum och ett tungt vägande argument för aktörer som vill investera i våra anläggningar.
Thomas Sörensson, vd Enviro
Det här bevisar vår teknologis starka position på den internationella marknaden för däckåtervinning. Vanlead är en av Kinas största och en av världens mest framåtsträvande däckproducenter som väljer Enviros teknologi för att integrera däckåtervinning med den egna däckproduktionen
Thomas Sörensson
Vi har absolut kapacitet för nya kunder, och med tanke på att den globala marknaden för kimrök beräknas överstiga 25 miljarder dollar år 2020 ser vi stor potential för vårt material. För varje ny kund som ser kvaliteten och miljövinsterna kommer vi ett steg närmare en cirkulär gummiproduktion.
Fredrik Olofsson, säljchef på Enviro
Även om däckindustrin och automotive är primära segment för Enviro så är det viktigt att visa att de återvunna materialen kan möta kvalitetskraven i andra branscher såsom diversehandeln och byggindustrin där stora mängder standardprodukter av gummi används.
Fredrik Olofsson, säljchef Enviro
Kina är världens största däckmarknad och nya cirkulära lösningar för hantering av gamla däck är en nödvändighet både miljö- och resursmässigt sett. Vanlead vill leda den utvecklingen.
Thomas Sörensson, vd Enviro
Att ett världsledande företag inom fordonsindustrin som Volvo Cars väljer att satsa på Enviros återvunna material väger tungt i förhandlingarna med alla våra intressenter, intresset ökar för både kimröksprodukten och återvinningstekniken.
Thomas Sörensson, vd Enviro
Både Enviro och Vanlead ser stor potential för Enviros miljöteknik för materialåtervinning ur uttjänta däck i Kina. Ett joint venture med en av Kinas största däcktillverkare gör det möjligt att bearbeta världens största kimröksmarknad både snabbare och mer framgångsrikt.
Thomas Sörensson, vd Enviro
Vi har senaste tiden fått positiva besked från flera internationella däckproducenter som genomför tester på vårt återvunna kimröksmaterial. Kina är världens största marknad för däck, gummi och kimrök, medvetenheten om att råvaror är begränsade över tid är stor och att statligt ägda Vanlead är först ut med så hög ambitionsnivå är mycket positivt.
Thomas Sörensson, vd Enviro
Varje ny applikation som godkänns av industrin öppnar nya möjligheter för kunder av både anläggningar och Enviros återvunna material över hela världen.
Thomas Sörensson, vd Enviro
Vi har varit noggranna i rekryteringsprocessen för att hitta rätt profil, erfarenhet och drivkraft. Med den nye säljchefen kommer vi som bolag att fördubbla säljinsatserna och bearbeta både potentiella och befintliga samarbeten och avtal. Det är helt rätt läge för oss att öka närvaron på marknaden.
Thomas Sörensson, vd Enviro
Referensaffären med AnVa Polytech som levererar komponenter med återvunnen kimrök till Volvo Cars har varit ett viktigt steg för kommande affärer. Varje applikation som godkänns av branschen innebär ökade möjligheter för Enviros anläggningsförsäljning.
Thomas Sörensson, vd Enviro
EU-varumärket är ett bra verktyg för att sälja vår kimröksprodukt i större skala och marknadsmässigt öka kännedomen om produkten. Det blir enklare att se hur värdefullt det kan vara att investera i uttjänta däck.
Thomas Sörensson, vd Enviro
En modern webb möjliggör också fler sätt att marknadsföra företaget digitalt, det kommer vi satsa mer på framöver. Besökarna kommer även kunna ta del av mer fördjupat innehåll om de material som Enviros patent gör det möjligt att återvinna för kommersiellt bruk.
Thomas Sörensson, vd Enviro
Det finns stor potential för Enviros teknik både i Chile och i övriga Sydamerika. När vi har etablerat en första återvinningsanläggning kan vi visa upp driften och hur det fungerar för andra länder och aktörer, så det är vår målsättning just nu.
Thomas Sörensson, vd Enviro