EU:s massbalansperspektiv ökar värdet av Enviros olja efter certifieringen ISCC EU

Den i september erhållna ISCC-certifieringen av Enviros återvunna pyrolysolja har gjort den betydligt mer intressant som råvara för olika bränsleproducenter. Orsaken är att certifieringen i kombination med EU:s system för massbalans, som är en del av EU:s direktiv för förnybar energi, gör att oljan kan kommersialiseras av bränsleproducenter som 100 procent förnybar.

– Vår olja kan därmed kraftigt förbättra producenternas möjligheter att möta reduktionskraven som bygger på beskattning utifrån andel fossil råvara, säger Thomas Sörensson, vd Enviro.

I september i år erhöll den pyrolysolja som Enviro återvinner vid anläggningen i Åsensbruk hållbarhetscertifiering i enlighet med det internationella miljöcertifieringssystemet ISCC, International Sustainability & Carbon Certification, något bolaget tidigare också kommunicerat. Enviros pyrolysolja återvinns från uttjänta däck och har ett högt förnyelsebart, så kallat biogent, innehåll till följd av att däck till stor del består av naturgummi. Halten varierar men i snitt har oljan från däck för fordon som bilar, lastbilar och bussar, upp till 50 procent biogent innehåll. Oljan från stora däck för anläggningsmaskiner och gruvmaskiner kan ha en halt på ända upp till drygt 70 procent.

Systemet för massbalans ingår i EU:s direktiv för hållbar energi och ett uppfyllande av massbalans innebär att det totalt råder balans mellan ingående och utgående hållbara material. Massbalans är också centralt i de ISCC-certifieringar, ISCC EU och ISCC Plus, som Enviro tidigare i år erhöll och syftar till att bokföringen av mängder och egenskaper hos inkommande råvaror (uttjänta däck) kopplas till mängder och egenskaper hos de produkter (olja, gas, stål och kimrök) som är resultatet av återvinningen. Tack vare ISCC EU-certifieringen blir det möjligt för Enviro att via massbalansperspektivet maximera det förnybara innehållet till den volym olja som säljs till producenter av bränslen. Eftersom pyrolysoljan i normalfallet har ett biogent innehåll på 50 procent innebär det att cirka hälften av Enviros återvunna olja kan kommersialiseras av bränsleproducenter som 100 procent förnybar.

Certifieringen från i september har också breddat användningsområdet för oljan och därmed till större intresse från potentiella kunder och förhandlingar med fler parter än tidigare.

– När fler ser de kommersiella möjligheterna med vår olja ökar antalet förfrågningar om möjliga leveranser och därmed antalet förhandlingar. Efter certifieringen sitter vi i en väldigt bra sits och känner att det är viktigare för oss att välja rätt parter och villkor för långsiktiga avtal än att det går snabbt, säger Thomas Sörensson.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com 

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1K
417 01 Göteborg

info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

 

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First North Growth Market med Mangold Fondkommission, +46 8 503 01 550ca@mangold.se, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Den i september erhållna ISCC-certifieringen av Enviros återvunna pyrolysolja har gjort den betydligt mer intressant som råvara för olika bränsleproducenter. Orsaken är att certifieringen i kombination med EU:s system för massbalans, som är en del av EU:s direktiv för förnybar energi, gör att oljan kan kommersialiseras av bränsleproducenter som 100 procent förnybar.
Twittra det här

Citat

Vår olja kan därmed kraftigt förbättra producenternas möjligheter att möta reduktionskraven som bygger på beskattning utifrån andel fossil råvara.
Thomas Sörensson, vd Enviro