Förbättrade marknadsförutsättningar för pyrolysolja kan kraftigt öka intäkterna från Enviros anläggningar

Report this content

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) har under det senaste året märkt ett ökat intresse för den olja, så kallad pyrolysolja, som bolaget med hjälp av sin egenutvecklade teknologi kan utvinna ur uttjänta däck. På grund av naturgummit i däck har oljan ett högt bio-innehåll och är därför enligt bolaget mycket intressant för en lång rad aktörer på marknaden eftersom den kan ersätta fossila alternativ.

– Baserat på marknadens gensvar och våra egna beräkningar bedömer vi att oljan som återvinns ur uttjänta däck kommer att kunna bidra till att kraftigt öka intäkterna från återvinningsanläggningar baserade på vår teknologi, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.

Thomas Sörensson, vd för Enviro.

Kapitalmarknadens och konsumenternas allt högre krav på hållbarhet och skärpta regulatoriska krav, har enligt Enviro lett till en allt större efterfrågan på alternativ till fossila råvaror inom ett flertal industrier, däribland raffinaderi- och kemikalieindustrin. Det ökade intresset för den återvunna oljan samt de indikationer på pris och efterfrågan som Enviro fått gör att bolaget nu justerat sina beräkningar över möjliga intäktsströmmar från en återvinningsanläggning baserad på Enviros teknologi.

– De förändrade marknadsförutsättningarna innebär att den återvunna oljan kommer att ha stor positiv inverkan på intäkterna från en anläggning. Vi bedömer nu att den kommer att kunna bidra till en kraftig ökning av de tidigare beräknade intäkterna som angivits till cirka 110 MSEK per anläggning och år, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.

Ett uttjänt däck kan innehålla så mycket som 50 procent olja och eftersom oljan till stor del kommer från naturgummi har den högt så kallat bioinnehåll. När denna olja återanvänds innebär det minskad negativ påverkan på miljö och klimat. Olja med högt bioinnehåll är extra attraktiv på marknaden. En återvinningsanläggning baserad på Enviros standardmodell kan processa cirka 30 000 ton däck per år och utvinna en kommersiell volym om cirka 14 000 ton pyrolysolja. Under det gångna året har bolaget också satsat på att öka återvinningsgraden av olja men även startat flera projekt ihop med det statliga forskningsinstitutet Rise samt flera internationella aktörer inom oljesektorn för att genom förädling bredda användningsområdet för pyrolysoljan.

Enviro avser nu intensifiera sina aktiviteter för att certifiera den återvunna pyrolysoljan och göra den ännu mer kommersiellt gångbar. Bland annat kommer bolaget att låta göra en livscykelanalys, så kallad LCA-analys (Life Cycle Assessment) av oljan för att verifiera miljönyttan samt en mer detaljerad studie av dess innehåll. Bolaget siktar också på att certifiera pyrolysoljan i enlighet med EU:s miljöförordning REACH vilket underlättar handel med och transporter av den återvunna oljan.

I april 2020 undertecknade Enviro en avsiktsförklaring om ett strategiskt partnerskap med den globala däcktillverkaren Michelin. I samband med undertecknandet gjorde Enviro en riktad emission till Michelin varvid Michelin blev största ägare i bolaget med 20 procent av aktierna.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com 

Mangold Fondkommission AB, +46 (0)8 503 01 550, ca@mangold.se, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1K
417 01 Göteborg

info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

För mer information, vänligen kontakta: 
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First North Growth Market med Mangold Fondkommission,+46 8 503 01 550ca@mangold.se, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) har under det senaste året märkt ett ökat intresse för den olja, så kallad pyrolysolja, som bolaget med hjälp av sin egenutvecklade teknologi kan utvinna ur uttjänta däck. På grund av naturgummit i däck har oljan ett högt bio-innehåll och är därför enligt bolaget mycket intressant för en lång rad aktörer på marknaden eftersom den kan ersätta fossila alternativ.
Twittra det här

Citat

Baserat på marknadens gensvar och våra egna beräkningar bedömer vi att oljan som återvinns ur uttjänta däck kommer att kunna bidra till att kraftigt öka intäkterna från återvinningsanläggningar baserade på vår teknologi.
Thomas Sörensson, vd för Enviro