Enviro enda slutkandidaten i kinesisk upphandling

Enviro har idag fått beskedet att vara den enda slutkandidaten i upphandlingen av en däckåtervinningsanläggning till kinesiska däcktillverkaren Vanlead Group. Parterna ska inom 30 dagar från tilldelningscertifikatets utfärdande enas om ett slutligt kontrakt för uppförandet av en 30 000-tonsanläggning i Guangzhou, Kina. Potentiellt ordervärde uppgår till över 200 MSEK.

– Det här bevisar vår teknologis starka position på den internationella marknaden för däckåtervinning. Vanlead är en av Kinas största och en av världens mest framåtsträvande däckproducenter som väljer Enviros teknologi för att integrera däckåtervinning med den egna däckproduktionen, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.

Enviro inleder nu slutförhandlingarna om en däckåtervinningsanläggning i Kina efter de gått vidare som slutlig kandidat i den obligatoriska upphandlingsprocessen för statliga bolag i landet. Detta meddelar den neutrala upphandlingsbyrån Guangdong Province Electrical and Mechanical Equipment Tendering Co., Ltd. Tilldelningsbeslutet mottogs idag och parterna har 30 dagar att enas om ett slutligt kontrakt, tidsfristen inleds då det officiella certifikatet utfärdats vilket beräknas ta ett par dagar.

– Anläggningen kommer att återvinna 30 000 ton däck och producera 9 000 ton kimrök per år. Potentiellt ordervärde på affären uppgår till över 200 MSEK och anläggningen planeras uppföras på Vanleads fabriksområde i Guangzhou. Såvitt vi vet kommer anläggningen att bli den första i världen i sitt slag som ägs och drivs av en däckproducent med syfte att återföra kimrök till sin egen däckproduktion. Kina är världens största däckmarknad och nya cirkulära lösningar för hantering av gamla däck är en nödvändighet både miljö- och resursmässigt. Vanlead vill leda den utvecklingen, säger Thomas Sörensson.

Vanlead Group är en statligt ägd industrikoncern med bas i Guangzhou. Koncernen grundades 2001 och förutom däcktillverkning arbetar de även med framställning av salt- och finkemikalier. De har idag två däckfabriker i Kina med en totalkapacitet på 16 miljoner däck per år och planerar att uppföra en i USA.

– Vanlead har noga valt denna strategi för att visa att det går att skapa lönsam cirkulär ekonomi på uttjänta däck och samtidigt upprätthålla hög och jämn kvalitet på återvunna ämnen såsom kimrök. Det är en viktig signal till hela gummiindustrin att uttjänta däck faktiskt är en resurs i framtidens däck- och gummiproduktion, säger Thomas Sörensson.

– Vi har levererat återvunnen, högkvalitativ kimrök till Volvos gummikomponenter i snart två år och visat att Enviros teknologi levererar stabil och hög kvalitet till gummiindustrin. Vårt huvudfokus är att etablera en första anläggning i Kina, därefter ligger vägen till ytterligare anläggningsförsäljningar över hela världen öppen, säger Thomas Sörensson.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, tel: +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se  
Stig-Arne Blom, styrelseordförande Enviro, tel: +46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se 

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl. 15.20 CET. 

Enviro är ett miljöföretag som erbjuder lönsam återvinning av däck och förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget säljer kompletta miljöanläggningar till industriella investerare och driver dessutom en egen anläggning för uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Enviro som har huvudkontor i Göteborg grundades 2001, har 20 personer anställda och är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Om oss

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, ca@mangold.se, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Prenumerera

Citat

Det här bevisar vår teknologis starka position på den internationella marknaden för däckåtervinning. Vanlead är en av Kinas största och en av världens mest framåtsträvande däckproducenter som väljer Enviros teknologi för att integrera däckåtervinning med den egna däckproduktionen
Thomas Sörensson