Enviro och Siemens tecknar avsiktsförklaring avseende samarbete kring europeisk expansionsplan

Report this content

Scandinavian Enviro Systems och tyska Siemens har tecknat en avsiktsförklaring avseende ett samarbete till stöd för den europeiska expansionsplan som Enviro tidigare i år tillkännagav tillsammans med Antin Infrastructure Partners. Genom samarbetet får Enviro tillgång till Siemens stora erfarenhet av automation och digitalisering för effektiv industriell produktion.

Thomas Sörensson, vd Enviro och Dr Frauke Jordt, Vice President Vertical Management, Siemens.

Avsiktsförklaringen signerades i samband med Siemens nu pågående seminarium Siemens NordX Circle, där bland annat Enviros vd Thomas Sörensson deltar. Vid seminariet, som har fokus på digitalisering och hållbarhet, medverkar ett flertal internationella företagsledare, däribland Siemens hållbarhetschef Judith Wiese som är seminariets huvudtalare.

Enviro har tillsammans med Antin Infrastructure Partners, och med stöd av Michelin, bildat världens första storskaliga däckåtervinningsbolag och med planen att fram till 2030 etablera återvinningsanläggningar i Europa med en total årlig återvinningskapacitet på 1 miljon ton uttjänta däck. Siemens är redan idag leverantör av såväl hård- som mjukvara till däckindustrin och har med sitt fokus på hållbarhet och digitalisering ett stort intresse av att stödja Enviro under den kommande fasen av bred industrialisering.

– Med bildandet av det gemensamma däckåtervinningsbolaget har Enviro skaffat sig rätt industriellt upplägg och rätt partnerbolag för att på allvar kunna vara med om att ställa om däckindustrin mot ökad hållbarhet. Siemens vill som leverantör och samarbetspartner vara med och stödja det nya däckåtervinningsbolaget för att därigenom accellerera den viktiga resan mot ökad hållbarhet, säger Maria Grahm, affärsenhetschef för Process Automation på Siemens Digital Industries. 

Kärnan i däckåtervinningsbolagets kommande industriella expansion är Enviros egenutvecklade och modulbaserade återvinningsteknologi som gör det möjligt att utvinna värdefulla råvaror ur uttjänta däck, däribland kimrök och olja. Volymen av uttjänta däck växer stadigt och uppgår enbart i Europa till 3,5 miljoner ton per år.

– Digitalisering och automation kommer vara centrala för utrullningen av vår teknologi och vi är övertygade om att Siemens kan tillföra omfattande värdefull kunskap inom området, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.  

Om Siemens:
Siemens AG (Berlin och München) är ett teknikföretag med fokus på industri, infrastruktur, transport och sjukvård. Från mer resurseffektiva fabriker, motståndskraftiga leverantörskedjor och smartare byggnader och nät, till renare och bekvämare transporter samt avancerad sjukvård, utvecklar företaget teknik med syfte att skapa verkligt värde för kunder och användare. Genom att kombinera den verkliga och den digitala världen ger Siemens sina kunder möjlighet att transformera sina verksamheter och marknader och hjälper dem att förändra vardagen för miljarder människor.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Frihamnen 16B, 417 70 Göteborg
info@envirosystems.se
envirosystems.se

Scandinavian Enviro Systems bidrar till ökad miljömässig och ekonomisk hållbarhet genom en patenterad teknologi för återvinning av värdefulla råvaror ur kasserade och uttjänta produkter, däribland däck. Nytillverkning av däck som sker med kimrök som återvunnits med hjälp av Enviros teknologi ger upp till 93 procent lägre utsläpp av koldioxid jämfört med om jungfrulig kimrök använts. Enviro har sitt huvudkontor i Göteborg och en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk. Den franska däcktillverkaren Michelin är största ägare. Enviro grundades 2001 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. www.envirosystems.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Scandinavian Enviro Systems och tyska Siemens har tecknat en avsiktsförklaring avseende ett samarbete till stöd för den europeiska expansionsplan som Enviro tidigare i år tillkännagav tillsammans med Antin Infrastructure Partners. Genom samarbetet får Enviro tillgång till Siemens stora erfarenhet av automation och digitalisering för effektiv industriell produktion.
Twittra det här

Citat

Digitalisering och automation kommer vara centrala för utrullningen av vår teknologi och vi är övertygade om att Siemens kan tillföra omfattande värdefull kunskap inom området.
Thomas Sörensson, vd för Enviro