Därför ökar efterfrågan på återvunnen kimrök

Efterfrågan på nyproducerade däck förväntas fortsätta öka med över fyra procent per år de kommande åren. En växande medelklass i utvecklingsländer lyfter efterfrågan på antal bilar, en annan orsak är att den genomsnittliga årliga körsträckan i världen ökar.

– Att hela marknaden ökar kan innebära att flera olika krafter samverkar för ökad efterfrågan på vår återvunna kimrök, EnviroCB. Den starkaste drivkraften för Enviro är att flertalet stora aktörer i däckbranschen uttryckligen ska öka andelen återvunnet material i nytillverkade däck, säger Thomas Sörensson, vd Enviro.

Den globala däckförsäljningen beräknades nå tre miljarder enheter under 2017 enligt Imarc Group. Researchfirman Freedonia Group Inc förklarar tillväxten med högre inkomstnivåer i utvecklingsländer och en växande global ekonomi, vilka bidrar till att fler bilar rullar och även att den genomsnittliga körsträckan ökar.

– Vi följer nära hur behovet av däck ökar eftersom det driver den totala efterfrågan på kimrök. Här arbetar vi för att vara rätt positionerade på en världsmarknad som tydligt svänger mot en mer cirkulär ekonomi. Dessutom levererar vi återvunnen kimrök till bilindustrin sedan två år vilket bara talar till vår fördel.

Kvaliteten på Enviros återvunna kimrök, EnviroCB, har redan bekräftats av flera internationella däckproducenter, och produktionstestas för närvarande hos flera andra.

De stora däckproducenternas egna ord:

  • Continental’s hållbarhetsrapport: “They will increase the recycled materials in new tire production to 10% before 2025.”
  • Michelin’s webbsida om målsättningar för 2020 “Contribute to the development of the circular economy, with 30% of renewable or recycled materials, in the manu­facture of tires.”
  • Bridgestone visar i deras miljörapport att de kommer öka återvunnet material i produktionen enligt deras vision för 2050 med en graf som visar 25–50% återvunnet material.
  • Pirelli’s folder om hållbarhet: “From green sourcing and new materials innovation to end-of-life tire management, Pirelli takes an active leadership role.”

För mer information, vänligen kontakta: 
Thomas Sörensson, vd Enviro, tel: +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Alf Blomqvist, t.f styrelseordförande Enviro, tel: +46 (0) 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Scandinavian Enviro Systems AB 
Regnbågsgatan 8C 
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se 
www.envirosystems.se

Enviro är ett miljöteknikföretag som erbjuder lönsam återvinning av däck och förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget säljer kompletta miljöanläggningar till industriella investerare och driver dessutom en egen anläggning för uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Enviro som har huvudkontor i Göteborg grundades 2001, har 20 personer anställda och är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Taggar:

Om oss

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, ca@mangold.se, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Den starkaste drivkraften för Enviro är att flertalet stora aktörer i däckbranschen uttryckligen ska öka andelen återvunnet material i nytillverkade däck.
Thomas Sörensson, vd Enviro